Zavrieť

Hypotéka pre mladých sa opäť zmenila. K horšiemu

Testovali sme, koľko preplatíte hypotéku so štátnou dotáciou i to, koľko stoja štartovacie byty pre mladých.

O koľko preplatíte hypotéku so štátnou dotáciou


Chystáte sa zobrať si hypotéku pre mladých? A hľadáte banku, v ktorej celkovo preplatíte čo najmenej? Tak potom stavte na Prima Banku.

Tak ako v našom príklade, pri výške hypotekárneho úveru 45-tisíc eur s fixáciou na tri roky a so splatnosťou 15 rokov, celkovo na hypotéke zaplatíte iba 58 782 eur, čo je najmenej spomedzi bánk.

Porovnanie pri fixácii úrokovej sadzby na 3 roky (v EUR):

 

Banka        Produkt Zaplatená suma celkom Mesačná splátka Úrok (v %)    Vstupný poplatok

Prima Banka        Hypotéka pre mladých 58 782 347         4,49    0*

Tatra banka        Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých 60 275 356         4,85    0*

UniCredit Bank        Hypoúver pre mladých 61 286 359         4,99    405

Slovenská sporiteľňa       Hypotekárny úver pre mladých 62 913 369         5,39    399

OTP Banka        Hypotekárny úver pre mladých 63 266 371         5,49    338

VÚB Banka        Flexihypotéka pre mladých 64 780 380         5,89    360

ČSOB Banka        VARIO hypotéka pre mladých 64 829 380         5,86    360

Volksbank                Hypotéka pre mladých 68 160 398         6,59    499

 
*bez poplatku za poskytnutie úveru:
 
- Prima Banka pri splácaní úveru z Osobného účtu vedeného v Prima Banke. Tatra banka aktuálne poskytuje 100 % zľavu z poplatku. V zaplatenej sume celkovo sú zahrnuté všetkysplátky, všetky poplatky a náklady na zriadenie záložného práva.
 
- Mesačná splátka je vrátane poplatku za vedenie úverového účtu- Počas prvých piatich rokov je mesačná splátka nižšia, pretože aj úroková sadzba je počas prvých piatich rokov znížená o 3 %.
 
 
Zdroj: www.FinancnaHitparada.sk.
 

Ako sa zmenili podmienky na získanie hypotéky pre mladých

 
Na hypotéku pre mladých máte nárok, ak splníte potrebné podmienky. Môžete o ňu požiadať, ak ste neprekročili 35 rokov veku a spĺňate ďalšiu dôležitú podmienku - príjem. Ten sa odvíja od priemernej mesačnej mzdy za každý predchádzajúci štvrťrok. Oproti 4. kvartálu minulého roka sú momentálne podmienky mierne nevýhodnejšie, pretože príjmový strop je nižší približne o 11,70 eura pre žiadateľa jednotlivca a o 23,40 eura pre žiadateľov manželov. Od januára do konca marca 2013 podľa Maroša Ovčarika, finančného experta portálu FinancnaHitparada.sk, o tento typ hypotéky môžete požiadať, ak nezarábate viac ako 1 019,20 eura, prípadne ak žiadate ako manželia, nesmiete mať viac ako dvojnásobok, teda 2 038,40 eura. “Čím je táto hranica nižšia, tým menej ľudí splní uvedenú podmienku. Tento typ úveru je však bezkonkurenčne najvýhodnejší v porovnaní s bežnými bankovými úvermi,“ radí expert. Získate totiž nižší úrok o tri percentá ročne, pričom dvoma percentami vám prispeje štát, jedným banka. Príjmová hranica žiadateľov sa opäť upraví od apríla tohto roka.

 
Kde získate hypotéku pre mladých: Slovenská sporiteľňa, VÚB, Tatra banka, ČSOB, UniCredit Bank, OTP Banka, Prima Banka, Volksbank.
 
 
Vyššia bonita vám pomôže

Ako si zvýšiť bonituručiteľ, vyšší príjem, kvalitnejšia nehnuteľnosť, vlastné úspory

Aj keď splníte príjmovú hranicu a vek, neznamená to, že automaticky získate hypotéku pre mladých. Rozhodovanie je podľa Maroša Ovčarika rovnaké ako pri bežných hypotékach. “Banka vám stanoví bonitu, teda prehodnotí váš príjem, vzdelanie, zamestnanie. Prehodnotí aj nehnuteľnosť, ktorá bude slúžiť ako zábezpeka. Čím máte vyššiu bonitu, tým získate lepšie podmienky a výhodnejší úrok. Pri veľmi nízkej bonite si môžeme pomôcť doplnením ručiteľa, alebo vhodnejšou nehnuteľnosťou.“ Banky vedia tiež oceniť, ak použijete na investíciu vyšší podiel vlastných peňazí. Podľa Petra Kolárika, odborníka finančného portálu TotalMoney.sk, ak sa vám zvýhodnenú hypotéku nepodarí získať, môžete na financovanie bývania využiť aj stavebné úvery. Pred ich čerpaním však treba minimálne dva roky sporiť v stavebnej sporiteľni, alebo môžete využiť medziúver, ktorý sa po nastavení potrebnej sumy preklopí do stavebného úveru. “Úroky pri stavebných úrokoch sa začínajú na 2,9 percenta. Úrokovo sú mierne nevýhodnejšie ako hypotéky pre mladých, ale môžu byť výhodnejšie ako klasické hypotéky.“

 
Lacnejšie na päť rokov

Na toto si dajte pozor: Ak splatíte hypotéku do prvých štyroch rokov, musíte štátny príspevok vrátiť.

Ak podmienky na hypotéku pre mladých splníte, dostanete zľavu na úroku tri percentá počas prvých piatich rokov splácania. Môžete si tak ušetriť celkom dosť vysokú sumu za celé toto obdobie. Maximálny limit na pôžičku je 50-tisíc eur, pričom platí, že si môžete požičať len do výšky 70 percent z trhovej hodnoty, ktorú zakladáte. “Pokiaľ si chcete požiadať o vyšší úver, banky vám dokážu skombinovať hypotéku pre mladých s iným úverom bez príspevku pre mladých,“ spresňuje Maroš Ovčarik. Pozor však na predčasné splatenie hypotéky. Ak by ste ju splatili počas prvých štyroch rokov, musíte príspevok od štátu vrátiť. Výhodné je tiež fixovať úrokovú mieru maximálne na päť rokov.
 
 
Mladí nemajú v podmienkach hypoték pre mladých jasno
 
Rozhovor s Miroslavou Mizerákovou, hypotekárnou špecialistkou, Hypocentrum finančné služby, s.r.o. pre HN.
 
Aké typy financovania podľa vás využívajú v praxi mladí na štartovacie bývanie? V akých prípadoch im odporúčate hypotéku, hypotéku pre mladých, či stavebné sporenie? Mladí využívajú rôzne typy financovania, samozrejme so snahou o to, aby to bolo pre nich čo najvýhodnejšie. Preto vždy závisí od konkrétnej situácie žiadateľov a ich prianí, čo sa týka nehnuteľnosti. Pre niektorých je štartovacím bývaním nadštandardný nový rodinný dom, pre iných malý starší byt. Niektorí majú pomerne dosť úspor alebo kupujú nehnuteľnosť od rodiny za nie trhovú cenu. Úspech má určite hypotéka pre mladých, stavebné sporenie, ale aj Štátny fond rozvoja bývania. Pri dofinancovaní však mladé páry či jednotlivci používajú aj spotrebné úvery alebo iné menšie pôžičky, hoci s vyššou úrokovou sadzbou. Sú podmienky v bankách pri hypotékach pre mladých porovnateľné, alebo sa v niečom líšia? Podmienky sú porovnateľné. No napríklad pri odklade splátok v niektorých bankách (počas prvých piatich rokov splácania úveru so štátnym príspevkom pre mladých) banka umožní odklad celej splátky (istinu aj úrok), no v iných ide len o časť istiny, to predstavuje veľký rozdiel. Rozdiely sú aj v tom, či klient platí celú splátku (akoby nebola znížená o dve percentá, ktorými prispieva na splácanie štát) a banka mu vracia na konci mesiaca rozdiel. Inde banky vyžadujú splácanie splátky zníženej o celé tri percentá.
 
Nakoniec síce klient všade zaplatí rovnako, no pre niektorých refundácia zvýšenej splátky nie je ideálne riešenie. Ak má klient účet v danej banke, môže to ovplyvniť výšku úrokovej sadzby. Ovplyvnila novela zákona o bankách platná od septembra minulého roka aj hypotéky pre mladých? Prínos novely je v tom, že bankám nariadila úplne oslobodiť od poplatku splatenie úveru v čase refixácie. Navyše je banka povinná dva mesiace pred refixom písomne informovať klienta, akým spôsobom môže o splatenie požiadať a v akých lehotách. Treba však pamätať na to, že počas prvých štyroch rokov nesmie byť úver so štátnym príspevkom pre mladých celý splatený, inak ho dlžník musí vrátiť. Avšak v prípade splatenia úveru so štátnym príspevkom pre mladých, ak dlžník stále spĺňa podmienky, môže opäť získať zvýhodnený hypotekárny úver.
 
Využívajú mladí podľa vás hypotéky pre mladých dostatočne alebo s čím majú najviac problémov?
 
Mladí často nevedia, aké podmienky treba splniť. Sú prekvapení najmä faktom, že nárok na štátny príspevok sa posudzuje podľa príjmu za predchádzajúci kalendárny rok. Prípadne si myslia, že veková hranica je oveľa nižšia - namiesto 35 rokov len 30 a podobne. Problémy alebo nedorozumenia vznikajú v súvislosti so sčítaním všetkých príjmov, ktoré vstupujú do výpočtu priemeru za predchádzajúci kalendárny rok. Klienti zabudnú na rôzne dávky, ktoré poberali alebo si chcú dohodnúť so zamestnávateľom potvrdenie nižšieho príjmu. Ak je príjem žiadateľa “na hrane“, tak môže pomôcť vyčkať si na nasledujúci štvrťrok a až potom podať žiadosť o úver.