Zavrieť

Dieťa môže znížiť splátky hypotéky na dva roky

Možností ako si poradiť pri problémoch so splácaním dotovaného úveru, je viac.

Keď mi banka schváli dotovanú hypotéku pre mladých so sadzbou napríklad jedno percento, táto jednopercentná sadzba potom platí celých prvých päť rokov, keď štát hypotéku dotuje? 

 

Štátny príspevok pre mladých nie je garantovaný na celých päť rokov, zákonom o štátnom rozpočte sa môže jeho výška meniť každý rok. Taktiež úroková sadzba hypotéky sa mení podľa typu fixácie a podmienok bánk – čiže ak sa štátny príspevok pre mladých nezruší ani nezmení päť rokov a človek by mal sadzbu zafixovanú na päť rokov, bude platiť päť rokov tú istú splátku. Ak si zvolí viazanosť na 1, 2 či 3 roky, tak sa mu štátny príspevok pre mladých nebude meniť, ale splátka sa zmení podľa toho, ako sa zmení fixovaná sadzba po skončení viazanosti. 

 

Aké úľavy pri splácaní hypotéky môžem získať, ak sa mi narodí dieťa? 

 

Do troch mesiacov po narodení dieťaťa treba banku požiadať o odklad istiny splátky alebo o zníženie mesačnej splátky. Splátky sa môžu znížiť až na polovicu a na 24 mesiacov. Predložiť treba rodný list dieťaťa. 

 

Ak by som sa pri dotovanom úvere dostal do ťažkostí so splácaním, čo s tým môžem robiť? 

 

Ak sa poberateľ bonifikácie dostane do ťažkostí, môže počas prvých 5 rokov splácania využiť možnosť odkladu splátok až na 6 mesiacov. Konkrétny čas, ale aj výška odloženej sumy závisí od jednotlivých bánk – niektoré banky povolia odklad celej splátky, iné len odklad istiny, pričom však práve úroková časť tvorí v prvých rokoch podstatnú sumu splátky. 

 

Ak mám riadnu hypotéku, ktorú som si bral v minulosti, môžem ju refinancovať hypotékou pre mladých? Teraz by som už príjmové limity spĺňal. 

 

Nie, nie je to možné. 

 

Aktuálny príjmový limit pri hypotéke so štátnym príspevkom pre mladých je 1 019,20 eura. Berie sa do úvahy len príjem zo zamestnania alebo napríklad aj z dohody?  

 

Do úvahy sa berú všetky príjmy – zo zamestnania, z dohody aj zo živnosti. Aj z takej, ktorá je otvorená popri zamestnaní. Pozor, do príjmu sa započítava aj podpora v nezamestnanosti, odmeny, materské či rodičovský príspevok. 

  

 

Ako sa preukazuje príjem? Aké potvrdenie prikladám – od zamestnávateľa?

  

Je vhodné odložiť si kópiu daňového priznania pre účely posudzovania nároku na štátny príspevok pre mladých (inak si klient musí za poplatok vyžiadať kópiu z daňového úradu). Prípadne si ľudia neodkladajú ročné zúčtovania príjmov od zamestnávateľa, ktoré tiež potrebujú dokladovať. 

 

Zdroj: Denník SME