Zavrieť

Štartovacích bytov je najviac v Bratislave

Štartovacie bývanie vhodné pre mladých sme našli najmä v Bratislavskom kraji, ostatné regióny za ním výrazne zaostávajú.

Bratislavský kraj

 
Michal Zajíček, realitný maklér LEXXUS, Bratislava: 
Aktuálne je v Bratislave šesť projektov štartovacieho bývania. Najviac projektov ponúkajúcich štartovacie bývanie je situovaných v druhom bratislavskom okrese. Sú to projekty Dornyk, Duohouse, Byty Štart a dve etapy Zeleného Dvora. V treťom okrese ponuku dopĺňa posledná etapa projektu Byty Vinohrady. Voľných je v nich približne 100 bytov. Ceny bytov sa v nich pohybujú od 20-tisíc eur s DPH za 17 m2 životného priestoru do 100-tisíc eur za trojizbový byt, ktorých je v takýchto projektoch minimum. V priemere sa cena dvojizbového bytu pohybuje medzi 40- až 60-tisíc eur. Pri tomto type nehnuteľností je rozhodujúca nadobúdacia cena, častým kritériom je dopravná dostupnosť a blízkosť minimálnej občianskej vybavenosti. Všetky tunajšie projekty štartovacieho bývania sú realizované ako prestavby alebo rekonštrukcie pôvodných objektov, najčastejšie ubytovní, respektíve bytových alebo kancelárskych objektov, kde nie je potrebný zásah do staticky nosných konštrukcií.
 
Trnavský kraj
 
Juraj Balog, konateľ DUPOS dražobná, Trnava: 
V trnavskom regióne sa dá považovať každý projekt za projekt, ktorý ponúka mladým ľudom aj “štartovacie bývanie“. Preto je veľmi ťažké identifikovať jeden konkrétny. Tak, ako pri akomkoľvek druhu bývania, je cena regulovaná samotným trhom. Ak by sme chceli identifikovať “štartovacie“ bývanie podľa ceny, bolo by to prakticky nemožné. Preto sú ceny štartovacieho bývania rovnaké, ako ceny ostatného bývania. Podľa našich postrehov prvotnými vlastníkmi takýchto štartovacích   nehnuteľností sú čím ďalej tým viac ľudia vo veku okolo 30 rokov. Je to spôsobené ekonomickou situáciou, väčším uvedomovaním si rizík spojených s dlhodobou zadlženosťou spojenou s potenciálnym rizikom straty príjmu.
 
Banskobystrický kraj
 
Bohumil Kratochvíl, konateľ spoločnosti Reality Market v Banskej Bystrici:
V Banskobystrickom kraji je situácia mimo okresných miest v súvislosti so štartovacími bytmi nepriaznivá. Nie sú na ne vytvorené podmienky, aj požiadavka záujemcov klesá z dôvodu veľkej nezamestnanosti. Najlepšie je to práve v Banskej Bystrici. Práve tu sú investori pripravení na projekty ako: Rudlovský potok či Ulica družby, alebo už aj začali s výstavbou nových bytov, napríklad pri projektoch SKALKY, Milestobes II, Jesenský vŕšok, Uhlisko a podobne. Ide o projekty klasických komerčných bytov so štandardnými 1- až 4-izbovými bytmi. Jedine projekt bytové domy Belvedér - bývanie pre mladých, ktorý bol priamo šitý na mieru “štartovacím bytom“, do nájmu aj s možnosťou odkúpenia, sa avšak nestretol s podporou mesta Banská Bystrica. Investor pred samotným začatím výstavby musí zvoliť inú lacnejšiu verziu, aby projekt vôbec spustil. Možno v projekte Bakossova ulica v centre Banskej Bystrice, kde sú byty už dávno skolaudované, avšak mnoho z nich je ešte nepredaných sa, stanú pre nižšie ceny tzv. štartovacími bytmi.
 
Prešovský a Košický kraj 
 
Rastislav Štalmach, konateľ Archeus-Reality Prešov:
V Prešovskom kraji je nedostatok štartovacích bytov a developeri sú v tejto oblasti nečinní. Pričom záujem by určite bol zo strany mladých, ale aj starších obyvateľov vzhľadom na to, že štartovacie byty majú  menšiu rozlohu a zároveň nižšiu cenu. Vzhľadom na nižšie príjmy a možno aj nižšie náklady na výstavbu, musí byť cena štartovacích bytov v Prešovskom a Košickom kraji nižšia ako v Bratislavskom. Zatiaľ nie sú vo výstavbe, respektíve pred dokončením, žiadne. Základným problémom mladých v našom regióne je nedostatok bytov za primeranú cenu pre  mladých, ktorí práve skončili školu a chceli by sa osamostatniť.
 
Trenčiansky kraj 
 
Matej Marcinek, riaditeľ K&B PARTNERS, Trenčín:
Čo sa týka štartovacieho bývania, treba rozdeliť tento segment do dvoch skupín, a to byty v starších bytových domoch a v novostavbách. V starších bytových domoch sa ceny pohybujú od 25 000 eur za malometrážny jednoizbový byt až po 55 000 eur za zrekonštruovaný 2-izbový byt s výmerou asi 60 m2. Novostavby sú cenovo nastavené vyššie, od 35 000 eur za jednoizbový až po 75 000 eur za dvojizbový. Pri výbere treba zvážiť, aký veľký byt je vhodný pre kupujúcich, potom je dôležitá cena a lokalita s väzbami napríklad na dochádzanie do zamestnania a voľnočasové aktivity, orientácia bytu, parkovanie alebo dostupnosť MHD a v neposlednom rade mesačné náklady na služby spojené s užívaním bytu. Výhradne na štartovacie bývanie sa orientuje napríklad projekt Odbojárov v mestskej časti Sihoť. Väčšina projektov novostavieb však nie je v súčasnosti orientovaná výlučne na zákazníka, ktorý hľadá štartovacie bývanie, ale na širšiu skupinu klientov.
 
Nitriansky kraj
 
Tomáš Nagy, BeMi realitná kancelária, Nitra:
V Nitrianskom kraji je niekoľko malých developerských projektov, obsahujúcich pár bytových jednotiek, a niekoľko väčších projektov. Tie však majú buď problém so začatím výstavby, alebo sú už dokončené, no nepredané. Spoločným problémom všetkých projektov je cena, ktorá je  privysoká na súčasnú ekonomickú, situáciu a príjmové možnosti záujemcov. Keďže štartovacie byty s cenou prijateľnou pre mladých neexistujú, tí často siahnu po starších bytoch, ktoré si rekonštruujú. Cenový rozdiel je totiž 20 až 40 percent v neprospech novostavieb. Na lokálnom trhu momentálne chýba developer, ktorý dokáže mať nízke vstupné náklady a vie ich premietnuť do konečnej ceny. Hlavným kritériom zostáva u klientov cena a lokalita, dobrý pomer týchto atribútov vedia klienti oceniť a sú ochotní zaviazať sa na splácanie hypotéky. Najpredávanejšie sú 2-izbové byty s menšou výmerou, ktoré dobre poslúžia aj ako štartovacie, no po založení rodiny i ako dočasné bývanie pre rodinu s malými deťmi.
 
Žilinský kraj
 
Peter Gordík, Centrum služieb RED, Žilina:
V Žiline o štartovacie byty nie je veľký záujem, a to odráža aj ponuka developerských projektov. Pri kúpe klienti uprednostňujú 3- až 4-izbové byty nad 70 štvorcových. Malometrážne 2- a 3-izbové byty kupujú väčšinou investori s cieľom ich ďalšieho prenájmu. Mladí záujemcovia si skôr zoberú byt do prenájmu, čo ich často vyjde finančne výhodnejšie ako hypotéka, ak už okolo 30. roku veku uvažujú o rodine, dávajú prednosť 3- až 4-izbovým bytom. Práve väčšie byty tvoria vyše 80 percent bytov v ponuke pre mladých. Pokiaľ ide o konkrétne projekty, spomeniem aspoň niektoré. Na sídlisku Hájik vznikol zaujímavý projekt malometrážnych bytov, kde napríklad 2-izbový byt vychádza okolo 45 000 eur, alebo v podobnej cenovej relácii sa pohybujú aj malometrážne byty Kastor. Miestni Žilinčania tieto byty však nekupujú, ale berú ich ako investíciu vhodnú na prenájom.