Zavrieť

Mladí nemajú v podmienkach hypoték pre mladých jasno

Ak chcete získať štátnu dotáciu, dobre si spočítajte všetky príjmy. Radí Miroslava Mizeráková. Klienti často zabudnú na rôzne dávky a k hypotéke sa nedostanú.

Aké typy financovania podľa vás využívajú v praxi mladí na štartovacie bývanie? V akých prípadoch im odporúčate hypotéku, hypotéku pre mladých či stavebné sporenie? 

 

Mladí využívajú rôzne typy financovania, samozrejme, so snahou o to, aby to bolo pre nich čo najvýhodnejšie. Preto vždy závisí od konkrétnej situácie žiadateľov a ich prianí, čo sa týka nehnuteľnosti. Pre niektorých je štartovacím bývaním nadštandardný nový rodinný dom, pre iných malý starší byt. Niektorí majú pomerne dosť úspor alebo kupujú nehnuteľnosť od rodiny za nie trhovú cenu. Úspech má určite hypotéka pre mladých, stavebné sporenie, ale aj Štátny fond rozvoja bývania. Pri dofinancovaní však mladé páry či jednotlivci používajú aj spotrebné úvery alebo iné menšie pôžičky, hoci s vyššou úrokovou sadzbou. 

 

Sú podmienky v bankách pri hypotékach pre mladých porovnateľné, alebo sa v niečom líšia? 

 

Podmienky sú porovnateľné. No napríklad pri odklade splátok v niektorých bankách (počas prvých piatich rokov splácania úveru so štátnym príspevkom pre mladých) banka umožní odklad celej splátky (istinu aj úrok), no v iných ide len o časť istiny, to predstavuje veľký rozdiel. Rozdiely sú aj v tom, či klient platí celú splátku (akoby nebola znížená o dve percentá, ktorými prispieva na splácanie štát) a banka mu vracia na konci mesiaca rozdiel. Inde banky vyžadujú splácanie splátky zníženej o celé tri percentá. Nakoniec síce klient všade zaplatí rovnako, no pre niektorých refundácia zvýšenej splátky nie je ideálne riešenie. Ak má klient účet v danej banke, môže to ovplyvniť výšku úrokovej sadzby. 

 

Ovplyvnila novela zákona o bankách aj hypotéky pre mladých? 

 

Prínos novely je v tom, že bankám nariadila úplne oslobodiť od poplatku splatenie úveru v čase refixácie. Navyše je banka povinná dva mesiace pred refixom písomne informovať klienta, akým spôsobom môže o splatenie požiadať a v akých lehotách. Treba však pamätať na to, že počas prvých štyroch rokov nesmie byť úver so štátnym príspevkom pre mladých celý splatený, inak ho dlžník musí vrátiť. Avšak v prípade splatenia úveru so štátnym príspevkom pre mladých, ak dlžník stále spĺňa podmienky, môže opäť získať zvýhodnený hypotekárny úver. 

 

Využívajú mladí podľa vás hypotéky pre mladých dostatočne, alebo s čím majú najviac problémov? 

 

Mladí často nevedia, aké podmienky treba splniť. Sú prekvapení najmä faktom, že nárok na štátny príspevok sa posudzuje podľa príjmu za predchádzajúci kalendárny rok. Prípadne si myslia, že veková hranica je oveľa nižšia – namiesto 35 rokov len 30 a podobne. Problémy alebo nedorozumenia vznikajú v súvislosti so sčítaním všetkých príjmov, ktoré vstupujú do výpočtu priemeru za predchádzajúci kalendárny rok. Klienti zabudnú na rôzne dávky, ktoré poberali alebo si chcú dohodnúť so zamestnávateľom potvrdenie nižšieho príjmu. Ak je príjem žiadateľa „na hrane“, tak môže pomôcť vyčkať si na nasledujúci štvrťrok a až potom podať žiadosť o úver.