Zavrieť

Kúpa pozemku na úver a financovanie výstavby

Chystáte sa na kúpu pozemku a stavbu domu?

O tom, ako tento zámer najlepšie prefinancovať, sme sa zhovárali s hypotekárnou špecialistkou, Katarínou Habodászovou, zo spoločnosti Hypocentrum finančné služby.

Na aký pozemok dostanem úver?


Ak chcete kupovať pozemok na úver, malo by ísť o stavebný pozemok, teda taký, ktorý je určený územným plánom obce na zastavanie, alebo je už na budúcu stavbu vydané stavebné povolenie. Ak je pozemok na liste vlastníctva označený ako „orná pôda“ či „záhrady“, môžete naň získať úver, ak predložíte potvrdenie z obce, že je pozemok podľa územného plánu určený na zastavanie. V prípade, že ide o iný druh pozemku ako stavebný, financovanie je možné so zabezpečením úveru inou nehnuteľnosťou.


V akej výške dostanem úver?


Pri zabezpečení úveru kupovaným pozemkom poskytujú jednotlivé banky úver do výšky 50 až 100%  hodnoty pozemku. Výška úveru závisí od typu pozemku a zámerov klienta v súvislosti s budúcou výstavbou. Najvyššiu hypotéku klient získa na kúpu stavebného pozemku na výstavbu domu určeného na bývanie. Financovanie rekreačných nehnuteľností, polyfunkcie alebo iných typov nehnuteľností na prechodné bývanie zväčša znamená nižší úver, mnohé však závisí od lokality, v ktorej sa pozemok nachádza.


Ako to prebieha?


Od konkrétneho prípadu klienta závisí postup získania úveru. Klient môže žiadať úver na pozemok a výstavbu oddelene. V takomto prípade získa klient financie na kúpu pozemku a výstavbu banka prefinancuje postupne, podľa stupňa rozostavania stavby a jej hodnoty. Ak existuje stavebné povolenie na stavbu domu, môže klient získať jeden úver na dva účely, výstavbu a spätné preplatenie kúpnej ceny pozemku. V prospech banky sa zakladá pozemok a neskôr aj rozostavaný dom. S výnimkou prípadu zabezpečenia úveru inou nehnuteľnosťou musí klient financovať kúpu pozemku a stavbu z jednej banky.


Ktorá banka poskytuje najlepšie podmienky?


Každá banka má iné podmienky a požiadavky. Ktorá banka vychádza pre klienta ako najvhodnejšia sa klient zväčša dozvie až po posúdení všetkých možností a ponúk. Nemusí preto obiehať všetky banky, stačí sa obrátiť na jedno z našich Hypocentier. Naši špecialisti pomôžu klientovi vypracovať najvhodnejší plán financovania na základe jeho individuálnych potrieb a poradia mu pri výbere banky s najlepšími podmienkami.Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.