Zavrieť

7 najzaujímavejších otázok pre hypotekárneho poradcu

Hypotéka a financovanie nového bývania, ktorá banka má najvýhodnejšie podmienky úverov, ako možno viacero pôžičiek nahradiť jednou hypotékou – zhruba na tieto témy sa ľudia pýtajú najviac. A čo Vám Hypocentrum radí?

OTÁZKA 1
Má pracovník v banke pravdu, že v prípade, ak si budem chcieť refinancovať hypotéku v inej banke, ponúkajúcej výhodnejšie úrokové sadzby, začnem splácať úver od začiatku, a teda zaplatím viac?

Banka Vás neinformovala správne. Ak bude lehota splatnosti pri novom úvere rovnaká, ako zostávajúca splatnosť v súčasnej banke, celkom iste nezačnete úrok splácať v takej výške, ako keď ste začínali. Ak bude na novom úvere lepší úrok, než v terajšej banke, tým len získate, a napokon zaplatíte menej, ako keby ste zostali v súčasnej banke s nevýhodnejšími podmienkami.
Najvýhodnejšie podmienky a to, ktorá banka ich dáva, pre Vás zistí finančný špecialista. Pripraví Vám prehľad všetkých ponúk a vyráta, koľko peňazí ušetríte oproti svojej terajšej banke. Špecialista na to potrebuje najmä informácie o hodnote nehnuteľnosti, požadovanej výške úveru, pôvodnej výške, aj o zostatku úveru a požadovanej lehote splatnosti.
 


OTÁZKA 2
Potrebujem úver 20 000 eur na byt, čo je približne 25% z kúpnej ceny. Čo je výhodnejšie? Hypotekárny úver na 30 rokov s využitím štátneho príspevku pre mladých alebo hypotéka na menej rokov, ale s vyššou splátkou?

Úver so štátnym príspevkom pre mladých je pre Vás najvýhodnejší, pravda, ak spĺňa podmienky pre jeho získanie. Odporúčame Vám požiadať o čo najkratšiu splatnosť úveru. Čím dlhšie úver splácate, tým viac preplatíte na úrokoch. V prípade mimoriadnej splátky si v niektorých bankách ľudia radšej volia skrátenie splatnosti alebo zníženie mesačnej splátky, štandardne sa mesačná splátka znižuje. Po mimoriadnej splátke sa vždy znižuje istina.
 


OTÁZKA 3
Aké podmienky je potrebné spĺňať pre získanie štátneho príspevku pre mladých?

Štátny príspevok pre mladých a podmienky na jeho získanie stanovuje zákon. Mení sa každý kvartál a je 1,3-násobkom priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve SR. Podľa štatistického úradu táto mzda za druhý štvrťrok 2013 dosiahla 818 eur a oproti predošlému kvartálu stúpla o 29 eur. Hranica maximálneho príjmu na získanie príspevku sa preto od 1. októbra t.r. mení. Od októbra do konca decembra 2013 si nárok na príspevok môžu uplatniť:
a/ manželia spoločne – ak za predchádzajúci kalendárny rok mali spolu priemerný mesačný hrubý príjem maximálne 2 126,80 eur, čo je v porovnaní s predošlým štvrťrokom nárast o 75,40 eur;
b/ individuálni žiadatelia alebo solidárni spoludlžníci – ak za predchádzajúci kalendárny rok dosiahli priemerný mesačný hrubý príjem maximálne 1 063,40 eur, čo je oproti predošlému kvartálu zvýšenie o 37,70 eur (ak je solidárnych spoludlžníkov viac, ich priemerný mesačný príjem dovedna nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a uvedeného 1,3-násobku).
 


OTÁZKA 4
Chcem prevziať hypotekárny úver od známeho na seba. Je to možné?

Prevzatie úveru, ako uvádzate, štandardne možné nie je. Dalo by sa to len v prípade rodiny. Situácia sa dá riešiť tak, že so známym spíšete kúpno-predajnú zmluvu – aspoň na istý podiel nehnuteľnosti, a túto hypotéku môže splácať svojím úverom.
 


OTÁZKA 5
Mám spotrebný úver na tri roky vo výške 3000 EUR. Mesačná splátka predstavuje 78 EUR mesačne. Existuje spôsob, ako túto splátku znížiť?

Refinancovať hypotékou s výhodnejšou úrokovou sadzbou sa tento spotrebný úver nedá. Je totiž nižší ako minimálne výšky hypotekárnych úverov. Takmer každá banka má inú hranicu, od akej poskytuje hypotéky (rozpätie sa pohybuje medzi 3,5- až 7-tis. eur).
 


OTÁZKA 6
Zvažujem kúpu nehnuteľnosti, ktorú chcem hneď rekonštruovať. Je možné získať úver na obe veci súčasne?

Jeden úver na kúpu nehnuteľnosti a zároveň na rekonštrukciu možno získať. Banky však poskytujú úver maximálne do 100 % bankou akceptovanej hodnoty nehnuteľnosti ktorou sa ručí. Čiže, ak je kúpna cena a súčasne výška úveru 80-tis. eur a hodnota nehnuteľnosti je takisto 80-tis. eur, neostáva už priestor na rekonštrukciu. Keby bola hodnota nehnuteľnosti vyššia, ako kúpna cena, banky ju môžu znížiť na úroveň kúpnej ceny, pričom niektoré banky to robia automaticky. Ďalším riešením môže byt založenie ďalšej nehnuteľnosti.
 


OTÁZKA 7
Požiadal som v banke o konsolidáciu existujúcich úverov do jedného hypotekárneho úveru, ktorý je založený nehnuteľnosťou. Pri overovaní sa zistilo, že mám záznam v úverovom registri. Banka mi z tohto titulu neschválila úver. Existuje nejaké alternatívne riešenia situácie?

Konsolidácia znamená nahradenie viacerých úverov jedným, s výhodnejšími podmienkami. Predpokladáme, že ste v tomto prípade žiadali o konsolidáciu úverov bez dokladovania príjmu. V takomto prípade si však banky overujú, či máte čistý úverový register, teda aspoň za obdobie posledných 12 mesiacov. Ak ide "len" o omeškanie na splátke kreditnej karty, zväčša sa to pri schvaľovaní úveru nepovažuje za závažný problém. V tomto prípade je už však potrebné dokladovať príjem.
 Pýtajte sa aj Vy v našej bezplatnej hypotekárnej poradni.