Zavrieť

Máte psa alebo vám vypadáva elektrina?

Existuje množstvo nepredvídateľných situácií do ktorých sa môžete dostať. Pripravili sme pre vás výber niekoľkých z nich.

Pohryznutie psom

Pes pod dohľadom osoby – zodpovedá majiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie či nad ním má dohľad (pri prechádzke napríklad).
Zabehnutý pes – zodpovedá majiteľ (mal zabezpečiť, aby pes neušiel).
Túlavý pes – náhradu škody možno žiadať od obce (zabezpečuje ich odchyt, no budú sa posudzovať všetky okolnosti).

 

KOHO VOLAŤ: obecnú (mestskú) políciu, organizáciu poverenú odchytom zvierat, výnimočne hliadku policajného zboru.

 

POISTENIE: poisťovne zahŕňajú do poistenia domácnosti aj všeobecnú zodpovednosť členov domácnosti vrátane psov a mačiek. Existuje aj špeciálny produkt poistenie psa. Aby poisťovňa preplatila majiteľovi zvieraťa náhradu škody, za ktorú je zodpovedný, musí spĺňať podmienky (očkovanie, čip a pod.).

 

DOKLADY A POVINNOSTI: lekárska správa o ošetrení poškodeného, bodové ohodnotenie úrazu. Psa musí vyšetriť zverolekár.

Výpadok elektriny strata práce na PC


Zákon o energetike vylučuje náhradu škody zo strany elektrární (prevádzkovateľa distribučnej sústavy) v celom rade situácií. Okrem iného pri poruchách na zariadeniach i počas ich odstraňovania či pri prácach na zariadeniach sústavy alebo v ochrannom pásme, ak sú plánované. Plánované obmedzenia či prerušenia musia elektrárne oznámiť aspoň 15 dní vopred, nemusia to spraviť, ak obmedzenie či prerušenie distribúcie elektriny neprekročí 20 minút počas 24 hodín (platí pre napätia v domácnostiach).

 

POISTENIE: Poisťovne toto nepoisťujú, poistiť sa dá počítač alebo nosiče dát, nie dáta. Iné to môže byť pri výpadku elektriny a poškodenia potravín v chladničke či v mrazničke.

Padnutý strom

Ak padne strom, ktorý nie je udržiavaný (vyschnutý, neopilované konáre), či jeho časť napríklad na zaparkované auto či nehnuteľnosť alebo na osobu, za škodu zodpovedá vlastník pozemku (obec, fyzická alebo právnická osoba), ktorý mal oň zabezpečiť starostlivosť a zanedbal to. Môže to byť obec alebo fyzická či právnická osoba ako vlastník pozemku.

 

POISTENIE: V základnom krytí každej poisťovne (živel). Poisťovňa preplatí škodu a vymáha ju od vinníka. Ak má vinník poistenie, ktoré kryje takúto poistnú udalosť, poisťovňa mu škodu preplatí.

 

DOKLADY: Fotodokumentácia škody, preukázanie nákladov na odstránenie škody (faktúru na opravu alebo bločky za nákup materiálu – ak ide o opravu svojpomocou).

Odrazené zrkadielko na aute na parkovisku

Ak je známy vinník, náhradu škody si treba uplatniť priamo uňho. Tieto prípady možno zvyčajne riešiť cez poistenie.

 

POISTENIE: Pri známom vinníkovi škodu možno uplatniť z jeho povinného zmluvného poistenia. Pri vandalizme, stretnutí s iným autom, pri ktorom sa nepodarí zistiť vinníka, alebo pri škode spôsobenej vlastnou vinou náhrada škody (cena náhradného dielcu po odpočítaní spoluúčasti) môže ísť z havarijného poistenia.

 

DOKLADY: Pri známom vinníkovi záznam o nehode, podpísaný poškodeným aj vinníkom, fotodokumentácia, odporúča sa volať políciu (v závislosti od výšky škody).

Úraz dieťaťa v škole


Za škodu na zdraví maloletého dieťaťa spôsobenú úrazom, ktorý sa mu prihodil v škole cez vyučovanie alebo na dvore v družine, zodpovedá školské zariadenie. Škola by nebola zodpovedná, ak by sa preukázalo, že vinník, či už by ním bol iný spolužiak, alebo samotné dieťa, boli takí rozumovo vyspelí, že mohli predvídať následky svojho konania. Možná je aj spoločná zodpovednosť školy a vinníka. Po skončení vyučovania a opustení školy zodpovedá za škodu na zdraví dieťaťa ten, kto mu ju spôsobil, resp. ten, kto zanedbal náležitý dohľad nad dieťaťom.

 

POISTENIE: Životné, úrazové, rizikové poistky detí štandardne kryjú úraz dieťaťa 24 hodín denne. Niektoré poisťovne majú úraz v škole za príplatok. Väčšina škôl by mala mať poistený úraz detí vlastnou poistkou, rodič dieťaťa tak dostane odškodné z vlastnej poistky aj z poistky školy.


DOKLADY: Lekárska správa o ošetrení, bodové ohodnotenie úrazu.

Zdroj: Týždenník pre Záhorie