Zavrieť

Upratať sneh na cudzom? Zatiaľ áno

Ľudia na sídliskách upratujú za vlastné aj také chodníky, ktoré nemusia.

Pri odškodnom pomôže poistka
Môžu vlastníci platiť odškodnenie človeku, ktorý padol na ich chodníku? Áno.

Pri odškodnom pri pádoch na neupravených chodníkoch záleží na tom, čo majú vlastníci bytovky v zmluve so správcom, upratovacou firmou a tiež, či a aké majú poistenie – to platí aj pri rodinných domoch. Situáciu môže riešiť poistenie zodpovednosti za škodu – všeobecnej zodpovednosti alebo zodpovednosti z držby nehnuteľnosti.
 

V prípade bytoviek poistenie dohodne správca alebo spoločenstvo vlastníkov. Správca alebo spoločenstvo si poisťujú vlastnú zodpovednosť za škodu pri správe alebo dohodnú poistenie zodpovednosti z držby nehnuteľnosti v prospech vlastníkov bytového domu.


Pri fyzických osobách poistenie škody býva v základnom balíčku pri poistení nehnuteľnosti a poistné sa pre poistenie zodpovednosti nezvyšuje. Pri právnických už to tak nebýva, hovorí poistný špecialista Hypocentrum finančné služby Pavol Meliš. No bežne si poistenie zodpovednosti možno priplatiť. Cena poistenia sa potom líši v závislosti od poistnej sumy, ktorú si bytovka stanoví. „Pri bežnom poistení na 20 000 eur (pozn. red. niekde sa poisťuje len na sumy napríklad od 30 000 eur) sa ročné poistné zmestí do sumy 50 eur,“ vraví Meliš.


Pri vyšších sumách poistné rastie – napríklad v Kooperative poistenie v dome so 60 bytmi pri poistnej sume 33 200 eur by ročné poistné bolo 131,37 eura. V Komunálnej poisťovni pri rovnakej poistnej sume a rovnako veľkom dome, ale pri spoluúčasti 170 eur by ročné poistné bolo 78,30 eura. Vo Wüstenrot poisťovni pri poistnej sume 70 000 eur je ročné poistné v bytovke 248 eur a podobne.


Poistenie zodpovednosti sa môže vzťahovať aj na zodpovednosť osôb, ktoré poistený poveril čistením a údržbou priestorov patriacich k nehnuteľnosti (napríklad AXA).
Ak obec či mesto vlastníkom uložilo povinnosť čistiť verejné chodníky či schody, poistenie sa môže vzťahovať aj na poistné udalosti vzniknuté v týchto priestoroch (ČSOB, Poisťovňa Poštovej Banky, Generali Slovensko poisťovňa, Uniqa poisťovňa, Wüstenrot poisťovňa a pod.).


Poistenie sa môže vyplatiť, pretože aj keď osoba, ktorá na neočistenom chodníku spadne, má úrazové poistenie, poisťovňa si bude výdavky uplatňovať u vlastníkov. Pri drobných úrazoch môže poškodený požadovať niekoľko tisíc eur, teda súčet bolestného, ušlého zisku, nákladov na liečbu a rehabilitácie a podobne. V prípade invalidity by nepoistení vlastníci museli vyplácať odškodné do konca života, vraví Meliš.
Vprípade sporov rozhoduje súd, a preto je dôležité mať dostatok dôkazov o zavinení či nezavinení – napríklad ak osoba, ktorá padla, má nevyhovujúcu obuv alebo vedie zle zvládnutého psa.

***

Aj pri drobnom úraze môže ísť o tisícky eur odškodného.

Čítajte viac: http://magazin.reality.sme.sk/c/7029406/upratat-sneh-na-cudzom-zatial-ano.html#ixzz2mzAdIQjR