Zavrieť

Nula percent

Mám tridsaťjeden rokov a chcem si zobrať hypotéku. Možno splním podmienky a vyjde mi aj hypotéka pre mladých. Aké sú teraz aktuálne kritériá? Niektoré banky ju ponúkajú s úrokom nula percent. Čo presne to znamená? Ako mi vyjdú splátky pri úvere päťdesiattisíc eur na tridsať rokov?

Žiadateľ o hypotéku so štátnym príspevkom pre mladých musí okrem veku (do 35 rokov) spĺňať aj podmienku priemerného hrubého mesačného príjmu za predchádzajúci kalendárny rok, ktorý bol na prvý kvartál – od januára do konca marca roku 2014 vyhlásený vo výške 1 043,90 eura. Pokiaľ teda váš priemerný hrubý mesačný príjem v minulom roku nepresiahol uvedenú sumu, máte nárok na poskytnutie štátneho príspevku pre mladých, maximálne však na úver vo výške do päťdesiattisíc eur.


Je pravda, že v niektorých bankách je možné dostať sa pri hypotéke pre mladých aj na úrok tri percentá, čo znamená, že po odpočítaní bonifikácie v rovnakej výške (dve percentá platí štát, jedno percento banka), vychádza úrok na nula percent. Klient teda môže prvých päť rokov splácať iba istinu, splátka je bez úroku. Ale pozor toto platí v prípade, že splatnosť úveru je na 5 rokov.


Pri úvere päťdesiattisíc eur so štátnym príspevkom pre mladých a základnom úroku tri percentá by ste pri tridsaťročnej splatnosti platili stotridsaťdeväť eur mesačne.
Na porovnanie, pri úvere s rovnakými parametrami, ale bez príspevku, by ste mali mesačnú splátku dvestojedenásť eur, teda v prvom prípade ušetríte sedemdesiatdva eur mesačne.


Pre redakciu Profit odpovedala Katarína Habodászová, Hypocentrum finančné služby