Zavrieť

Istota pri splácaní úveru

V prípade, ak si chcete byť na 100% istí, že aj keď prídete o zamestnanie a o svoj príjem, dokážete sa o svoju rodinu postarať, poistite sa. Existuje poistenie, ktoré dočasne vyrieši váš problém s výpadkom príjmu zapríčinenom stratou zamestnania.

Poistenie kryjúce riziká v prípade straty zamestnania má v rôznych poisťovniach odlišné nastavenia, ale vo väčšine prípadov ide o nasledovné krytie.

 

Poisťovňa za vás v čase insolventnosti platí splátky úveru či hypotéky, ale len v prípade, ak ste stratili prácu z objektívnych dôvodov. V prípade zrušenia pracovnej pozície, zániku zamestnávateľa alebo výpovede zo strany zamestnávateľa. Poisťovňa neplní pri výpovedi dohodou či výpovedi z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny a podobne.

 

Poisťovňa začína za vás platiť splátky až po dvoch mesiacoch od straty zamestnania, preto si treba vytvoriť finančnú rezervu (preklik na článok o finančných rezervách), splátky sa spätne nevyplácajú.

 

Poistné plnenie končí uplynutím jedného roka od vyplatenia prvého plnenia. Ak zostanete dlhodobo nezamestnaným, teda dlhšie ako jeden rok, so splátkami od poisťovne nemôžete počítať. Ak sa však medzitým zamestnáte a znova prídete o prácu, lehota začne opäť plynúť od začiatku.


Poistná suma sa vždy nastavuje podľa výšky mesačnej splátky úveru či hypotéky.

Radí: Pavol Meliš, poistný poradca spoločnosti Hypocentrum finančné službyPotrebujete uzatvoriť poistenie na niektoré zo spomínaných rizík? Radi vám pomôžeme.