Zavrieť

Ako riešiť dočasný výpadok príjmu pri splácaní úveru?

Prečítajte si ako ochrániť rodinu pred rizikom straty príjmu ak splácate úver.

Hypotéka je pre mladé rodiny v súčasnosti základným a hlavne najdostupnejším zdrojom financovania bývania. Zistite s čím treba počítať a na čo si dať pozor v prípade dočasného výpadku príjmu počas materskej dovolenky alebo pri potrebe zabezpečenia väčšieho bývania.

 
 
  • Pri úvere so štátnym príspevkom pre mladých je zo zákona umožnený odklad splátok úveru, štandardne max. 50% splátky, na dobu max. 2 rokov. O takýto odklad musíte požiadať najneskôr do 3 mesiacov od narodenia dieťaťa, radí Katarína Habodászová zo spoločnosti Hypocentrum finančné služby.

 

  • Pri ostatných typoch úverov je možný odklad na max. 6 mesiacov, avšak ide len o odklad splátok istiny, úrok musíte splácať ďalej. Ako v texte uvádzam, ide len o odklad, nie o odpustenie, takže po lehote, na ktorú banka klientovi odklad povolila, sa začne splácať opäť celá splátka úveru a do splátok sa rozpočíta aj suma, ktorej sa odklad týkal.

 

  • Niektoré banky umožňujú odklad úplne celej splátky, tiež max. na 6 mesiacov, avšak v takomto prípade musí mať klient na odklad naozaj vážny dôvod a ten si banka dôkladne preveruje. Treba si uvedomiť aj skutočnosť, že odklad splátky úveru sa automaticky zaznamenáva aj do úverového registra, čiže klientov úver je na určité obdobie vedený v registri ako nesplácaný, aj keď na vlastnú žiadosť a po dohode s bankou.
 

Získajte istotu pri splácaní hypotéky
 
V prípade, ak si chcete byť na 100% istí, že aj keď prídete o zamestnanie a o svoj príjem, dokážete sa o svoju rodinu postarať, poistite sa. Existuje poistenie, ktoré dočasne vyrieši váš problém s výpadkom príjmu zapríčinenom stratou zamestnania.
 
Toto poistenie má v rôznych poisťovniach odlišné nastavenia, ale vo väčšine prípadov ide o nasledovné krytie.
 
  • Poisťovňa za vás v čase insolventnosti platí splátky úveru či hypotéky, ale len v prípade, ak ste stratili prácu z objektívnych dôvodov. V prípade zrušenia pracovnej pozície, zániku zamestnávateľa alebo výpovede zo strany zamestnávateľa. Poisťovňa neplní pri výpovedi dohodou či výpovedi z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny a podobne.

 

  • Poisťovňa začína za vás platiť splátky až po dvoch mesiacoch od straty zamestnania, preto si treba vytvoriť finančnú rezervu, splátky sa spätne nevyplácajú.

 

  • Poistné plnenie končí uplynutím jedného roka od vyplatenia prvého plnenia. Ak zostanete dlhodobo nezamestnaným, teda dlhšie ako jeden rok, so splátkami od poisťovne nemôžete počítať. Ak sa však medzitým zamestnáte a znova prídete o prácu, lehota plynie od začiatku.

 

  • Poistná suma sa vždy nastavuje podľa výšky mesačnej splátky úveru či hypotéky.
Vybrať si najlepšiu ponuku a správne nastaviť hypotéku alebo poistenie je zodpovedné rozhodnutie. Odporúčame sa pri tomto úkone bezplatne poradiť so špecialistom, ktorý vám v rozhodovaní pomôže.