Zavrieť

TÉMA: Cestovné poistenie vs. európsky preukaz zdravotného poistenia

Častá otázka pred cestou do zahraničia je – potrebujem cestovné poistenie, keď mám európsky preukaz zdravotného poistenia?

Európsky preukaz zdravotného poistenia

 

Ak aj vlastníte európsky preukaz zdravotného poistenia, bohužiaľ, ten vám nepokryje všetky náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou všade v zahraničí. Európsky preukaz platí iba v krajinách EÚ, EHP a vo Švajčiarsku. Vzťahuje sa iba na ošetrenie vo verejnom zdravotnom systéme. Jeho nevýhody sú:

 

 • nepokrýva spoluúčasť pacienta na poplatku za ošetrenie
 • nezabezpečuje návrat poisteného do vlasti
 • neponúka asistenčné služby
 • nepomôže ani v prípade straty batožiny, dokladov
 • nekryje riziká v prípade spôsobenia škody

 

Európsky preukaz zdravotného poistenia má množstvo výhod:

 • pokrýva potrebnú, nielen nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť
 • kryje aj chronické ochorenia a náklady uhrádza v neobmedzenom rozsahu.

 

 Krytie prostredníctvom cestovného poistenia

 • pokryje škody na batožine a dokladoch
 • pomôže aj v prípade škody, ktorú poistený spôsobí tretej osobe
 • v urgentných prípadoch zabezpečí návrat poisteného do vlasti alebo cestu blízkej osoby z vlasti k poistenému
 • prostredníctvom asistenčnej služby pomôže aj v iných vážnych situáciách.

 

Najvýhodnejšia je preto kombinácia európskeho preukazu zdravotného poistenia a cestovného poistenia.

 

Viac informácií získate u našich poistných špecialistov.