Zavrieť

PORADŇA: Čo znamená, ak mám záznam v úverovom registri?

Vie banka rozlíšiť, či som sa len v lete omeškal s jednou splátkou za kreditku, lebo som bol na dovolenke, alebo som jednoducho dlhšie nesplácal úver? Ak mi banka neschváli úver, dá mi aspoň vedieť, kvôli čomu ho neschválila? A ak mám už všetko vyrovnané, záznam v registri sa vymaže alebo pri mojom mene bude svietiť výkričník navždy?

Negatívny záznam v úverovom registri môže klientovi značne zhoršiť bonitu, alebo ak si takýto klient žiada úver, môže znamenať zamietnutie úveru. Banka v registri vidí časté omeškania, ale aj omeškania, ktoré sú len zriedka, a vidí aj nižšie omeškané sumy.

Vzhľadom na frekvenciu a výšku omeškaných splátok sa banka rozhodne, či klientovi úver poskytne alebo nie, môže od neho napríklad chcieť vysvetlenie k omeškaniam, ktoré v registri nájde. Nepravidelná platobná disciplína môže klientovi zhoršiť úrok napríklad aj na existujúcom úvere v období výročia fixácie úrokovej sadzby. Spravidla klient nemá právny nárok na to, aby mu banka oznámila dôvod zamietnutia a banka nemá povinnosť mu ho oznámiť, preto klient často naozaj dôvod nevie. Negatívne záznamy sa v registri uchovávajú určitý čas (zväčša päť rokov), nie sú vymazané hneď po tom, ako klient dlžoby vyplatí.