Zavrieť

PORADŇA: Hypotéka a exekúcia

Chcela by som sa informovať, ako je to so získaním hypotéky, ak bola na účte exekúcia, ktorá bola ale pred mesiacom vyplatená. Predpokladám, že problém to bude, ale môžete mi túto situáciu ozrejmiť?

Ak bola na účte prednedávnom exekúcia, je vysoká pravdepodobnosť zamietnutia úveru. Žiadosť o úver by som vyskúšala v inej banke. Ak bola exekúcia na učte spojená s nesplácaním nejakého úverového produktu banky, tak je to evidovane v úverovom registri. Informácie o všetkých úverových záväzkoch klienta voči banke sa evidujú v Spoločnom registri bankových informácií (www.sbcb.sk) a aktualizujú sa na mesačnej báze. Register obsahuje informácie o platobnej histórii úverov poskytnutých bankami a banky ho využívajú na zistenie kvality úverovej histórie a bonity klienta. Údaje o poskytovaných úveroch sa v bankovom úverovom registri uchovávajú po dobu trvania zmluvného vzťahu s bankou plus ďalších päť rokov po jeho ukončení. Po uplynutí tohto obdobia sú tieto informácie automaticky vymazané. Ale napriek tomu Vám odporúčame obrátiť sa s žiadosťou o úver aj na iné banky. Každá banka posudzuje rizikovosť klienta podľa iných kritérií.