Zavrieť

TÉMA: Na čo si dávať pozor pri znaleckom posudku?

Prečítajte si, ako sa nedostať so znaleckým posudkom do nepríjemností a zamedziť možnému zamietnutiu hypotéky bankou.

 

Znalecký posudok, ktorý je potrebný doložiť banke v prípade, ak máme záujem o čerpanie hypotekárneho úveru vypracovávajú znalci zapísaní v zozname znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti. Ďalšou alternatívou je, že si môžete požiadať o tzv. interné ohodnotenie nehnuteľnosti priamo v banke. V takomto prípade ide o ohodnotenie znalcom pracujúcim pre banku. Dávajte si pozor, takéto interné ohodnotenie je platné len v danej banke. Ide však o lacnejšiu alternatívu, ako v prípade bežného posudku.
 

Môže sa stať, že banka zamietne úver po predložení znaleckého posudku?


K takejto situácii môže dôjsť, nie je to však až také bežné. Ide skôr o výnimočný prípad. Bežnejšie je skôr to, že banka akceptuje nižšiu hodnotu nehnuteľnosti, akú navrhol znalec.

Prípady, kedy banky po predložení znaleckého posudku zamietnu schválenie úveru:

  • Stará nehnuteľnosť
  • Zlý technický stav
  • Nevysporiadané resp. nejasné vlasnícke vzťahy
  • Ak je na pozemku „čierna stavba“
  • Ak k nehnuteľnosti nevedie vhodný prístup
  • Ak ide o špecifickú lokalitu (napr. záplavové pásmo)
  • Ak má banka informácie alebo obavy, že nehnuteľnosť by sa nepredala alebo len s ťažkosťami či výrazne pod cenu


Dôvodom neakceptovania nehnuteľnosti je, že nie je vhodná ako zabezpečenie požadovanej výšky úveru. Môžete sa snažiť zistiť dôvod zamietnutia, ale banka nie je povinná ho oznámiť.


Čo robiť, ak banka neschváli úver?


Odporúčame, aby ste boli pri výbere nehnuteľnosti obozretní. Poraďte sa s realitným agentom alebo právnikom, eliminujete mnohé ďalšie riziká spojené s nákupom nehnuteľností (napr. preverenie vlastníckych vzťahov a pod.). Ich úlohou je upozorniť vás na nedostatky, o ktorých sme písali vyššie. Indikátorom môže byť aj to, že danú nehnuteľnosť nie je možné poistiť, alebo je tam výrazne nízka cena. Jednoducho to, čo sa ťažko predáva je aj pre banku problém.

Ak si už raz zaplatíte posudok, nemáte žiaden nárok na vrátenie peňazí od znalca, ani od banky. Môžete sa pokúsiť predať ho predávajúcemu alebo realitnému agentovi, ktorý ho využije pre iného kupujúceho.

 

 

Trápi vás znalecký posudok alebo iná otázka? Dohodnite si u nás bezplatnú konzultáciu.