Zavrieť

TÉMA: Poisťovať vôbec svoje dieťa? Dobrá vec, či zbytočnosť?

Úrazy a choroby sa nevyhýbajú ani deťom a liečba, hlavne ťažších úrazov a ochorení, býva finančne rovnako náročná, ako liečba dospelých. V porovnaní s tým je cena poistenia, ktorá býva iba niekoľko eur mesačne, zanedbateľná.

Čo pokrýva poistenie detí?

Úrazy s trvalými následkami

Neoceniteľnou pomocou hlavne v prípadoch, keď je potrebné zabezpečovať dieťaťu špeciálne zdravotnícke pomôcky alebo upraviť domáce prostredie.


Drobné úrazy

Ide napríklad o zlomeniny a v niektorých prípadoch i popáleniny. V tomto prípade sa bavíme o paušálnom plnení, ktoré predstavuje akési bolestné za spôsobený úraz. Pokrýva časť nákladov v súvislosti s liečením úrazu.

 
Denné odškodné

Za čas nevyhnutný na liečenie úrazu alebo v prípade hospitalizácie dieťaťa v dôsledku úrazu alebo choroby. Plnenie pokrýva výpadok časti rodinného príjmu v prípade, ak jeden z rodičov zostáva s dieťaťom doma.

 
Kritické choroby

To je téma, ktorej by sa asi každý najradšej vyhol, ale žiaľ, vážne ochorenia postihujú aj deti. Ich liečba je náročná nielen psychicky, ale hlavne finančne. Plnenie môže pomôcť zabezpečiť vhodnú liečbu alebo pobyt v zdravotníckom zariadení.
 

 
Porovnanie vhodných poistných produktov:

Vstupný vek dieťaťa Poisťovňa1 Poisťovňa2 Poisťovňa3* Krytie (vybrané riziká) Doba poistenia
Mesačné poistné
3 mes.  6,39 €  4,76 €  2,6 € trvalé následky úrazu 10000 €, denné odškodné za čas liečenia úrazu 5 €, denná dávka pri pobyte v nemocnici 5 €  
 
do 18 rokov
 
 
1 rok  8,75 €  7,37 €  3,6 € trvalé následky úrazu 10000 €, kritické choroby 10000€, denné odškodné za čas liečenia úrazu 5 €, denná dávka pri pobyte v nemocnici 5 €
3 roky  8,75 €  7,72 €  3,6 €
5 rokov  8, 75 €  7,72 €  4,5 €
10 rokov  8,75 €  7,72 €  6,00 €

 * bez sporiacej zložky