Zavrieť

TÉMA: Pripoistiť čelné sklo cez PZP alebo využiť na to havarijnú poistku?

V zime je cestná údržba o dosť intenzívnejšia ako v ostatných ročných obdobiach. Odletujúce kamienky zo zimných posypov tak spôsobujú nárast škôd na čelnom skle vozidiel a s pribúdajúcimi poistnými udalosťami úmerne rastie aj záujem klientov o možnosti, ako ho najlepšie poistiť.

 

 

Pripoistenie cez PZP má svoje výhody, ale aj úskalia


Výhodou pripoistenia k PZP je, že v prípade poškodenia, zničenia alebo ukradnutia čelného skla môžete čerpať plnenie bez toho, aby to ohrozilo váš bonus za bezškodový priebeh v povinnom zmluvnom poistení. Zároveň však platí, že plnenie z pripoistenia je možné žiadať iba v prípade, ak nedošlo súčasne k poškodeniu inej časti vozidla. Nevýhodou tohto spôsobu krytia škody je samozrejme vyššie celkové poistné.
 

Príklad: Ročné poistné pri poistení čelného skla na hodnotu 350 eur vás môže vyjsť okolo 35 eur ročne.


Taktiež musíte počítať s uplatňovaním spoluúčasti, ktorá sa pohybuje od 30 eur až do 50% spoluúčasti. Jej výška závisí od toho, v akom čase od uzatvorenia poistenia ku škode došlo, ďalej od ponuky jednotlivých poisťovní, ale aj od parametrov produktu. Niektoré poisťovne ponúkajú nulovú spoluúčasť vždy, niektoré iba v prípade opravy skla alebo vtedy, keď na odstránenie škody využijete služby zmluvného servisu poisťovateľa. Podmienkou uzatvorenia poistenia je samozrejme fotodokumentácia celého a čistého čelného skla vyhotovená za svetla, ktorá musí byť do poisťovne doručená najneskôr v deň začiatku poistenia.
 

Pri poisťovaní čelného skla v rámci PZP je dôležité uvedomiť si, že z hlavného poistenia PZP má nárok na plnenie ten, ktorému ste spôsobili škodu, no pripoistenie čelného skla sa vzťahuje na škody spôsobené na vašom vozidle, konkrétne na čelnom skle. Teda pokiaľ bude poškodené čelné sklo na poistenom vozidle a v rámci PZP je uzatvorené aj pripoistenie čelného skla, môžete toto poškodenie nahlásiť ako poistnú udalosť a plnenie žiadať z uzatvoreného pripoistenia. Ak by ste nemali uzatvorené pripoistenie čelného skla, museli by ste nájsť vinníka, ktorý by sa k spôsobenej škode priznal. V opačnom prípade by ste si zaplatili za opravu z vlastného vrecka.
 

Havarijná verzus pripoistenie k PZP


Rozdiel medzi pripoistením čelného skla v povinnom zmluvnom poistení a KASKO poistení je zanedbateľný. Avšak, kým v rámci pripoistenia k PZP máte zväčša kryté iba čelné sklo, v havarijnom poistení sa poistné krytie môže vzťahovať na poškodenie alebo zničenie ktoréhokoľvek skla na vozidle spôsobené živelnou udalosťou alebo vandalizmom. Poisťovne tiež pri havarijnom poistení ponúkajú možnosť pripoistiť čelné sklo bez spoluúčasti alebo ponúkajú vyšší limit plnenia.

 

 

Nepátrajte po najvýhodnejšom poistení, nechajte to na odborníkov. Kontaktujte nás a my vám nájdeme poistku šitú na mieru vám aj vášmu tátošovi.