Zavrieť

Zvonec a 100% hypotékam bude v roku 2015 koniec – bola to pravda alebo strašiak?

Po zverejnení odporúčaní NBS smerom ku komerčným bankám v SR na rok 2015 ohľadom obmedzenia poskytovania 100 % hypotekárnych úverov sa nám naskytá otázka, či sa táto novinka stala realitou všedných dní alebo zatiaľ odfukuje v zimnom spánku.

Pravda je niekde uprostred


Odporúčaním NBS je, aby hypotéky vo výške 90 až 100 % z hodnoty nehnuteľnosti tvorili najviac 25 % nových úverov na bývanie.  Nakoľko však ide o odporúčanie a nie o striktné nastavenie pravidiel zo strany NBS, každá komerčná banka môže uplatňovať vlastnú obchodnú politiku. V praxi to teda znamená, že hypotekárne financovanie do 100% LTV (loan to value - pomer výšky úveru k hodnote zabezpečenia) v roku 2015 nezaniká, ale...

 

 


Bude sa preosievať


Postupne dochádza k úprave posudzovania kritérií a parametrov pri tomto type úveru. V prenesenom význame -  NBS nastavila sito, cez ktoré budú komerčné banky preosievať. Inak povedané, uprednostnia žiadateľov, u ktorých existuje nízke riziko výskytu platobnej neschopnosti.

 Komu sa hypotéka ujde?


Tí z vás, ktorí majú príjem len zo zahraničia, nie sú zosobášení, dosiahli maximálne stredoškolské vzdelanie a na žiadosti v časti spolužiadateľ neuvádzajú nikoho, existuje veľká pravdepodobnosť, že sa banka ponuke 100% hypotekárneho úveru vyhne a radšej sa prikloní k nižšiemu krytiu. Pri úvere do 100% LTV s jediným dlžníkom je z pohľadu banky vyššie riziko, že dôjde k platobnej neschopnosti. Preto majú banky v tomto prípade tendenciu znižovať percento LTV. Naopak dopomôcť môže dobrá platobná disciplína žiadateľa v minulosti, dostatočný disponibilný príjem alebo dobrá lokalita, v ktorej je zakladaná nehnuteľnosť situovaná.

 Úroková sadzba s rizikovou prirážkou


Nielenže banky začali pristupovať k dôkladnejšiemu posudzovaniu vyššie spomínaných kritérií a ich kombinácií u žiadateľov, ale tiež zvyšujú úrokové sadzby. Zvýhodnení sú samozrejme tí, ktorí disponujú vlastnými finančnými prostriedkami.


Nakoľko banky nie sú priamo legislatívne riadené zo strany NBS, budú pri úveroch na bývanie do 100% hodnoty nehnuteľnosti naďalej uplatňovať vlastnú úverovú politiku. Bod zlomu však  môže nastať v tom prípade, ak sa reálny stav výrazne odlíši od požadovanej úrovne

 

Zaujíma vás, či by ste mohli získať 100% hypotéku a za akých podmienok? Kontaktujte nás, my nájdeme nielen odpoveď na vaše otázky, ale vám aj pomôžeme získať úver s výhodnými podmienkami.

 

 

Dohodnúť stretnutie