Zavrieť

TIP: Od 1. januára 2015 sa opäť znížila príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých. Aký by mal byť váš príjem a aké doklady potrebujete predložiť, aby ste ju získali?

Od 1. januára 2015 sa opäť znížila príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých z doterajšej sumy 1 114,10 € na 1 088,10 €

Uvedená suma je stanovená ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2014, ktorá dosiahla výšku 837 €.
V prípade, že o štátny príspevok žiadate ako manželia alebo partneri, hranica pre získanie hypotekárneho úveru je pre vás dvojnásobná, a teda 2 176,20 €.

 


Aké doklady by ste mali predložiť banke, ak žiadate o hypotéku pre mladých?


V prvom rade je to doklad o priemernom mesačnom hrubom príjme za predchádzajúci kalendárny rok, v tomto prípade rok 2014. Aký typ dokladu, to závisí od toho, či ste boli zamestnaní, nezamestnaní alebo ste napríklad pôsobili ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)

 

  • Ak ste boli zamestnaní, predkladáte potvrdenie o priemernom hrubom príjme na tlačive banky, v ktorej žiadate o úver. V prípade, že ste menili zamestnanie v predchádzajúcom roku, budete potrebovať potvrdenie na tlačive banky od obidvoch zamestnávateľov alebo ročné zúčtovanie preddavkov na daň prípadne daňové priznanie.
  • SZČO dokladujú svoj príjem formou daňového priznania za rok 2014
  • Od tých, ktorí v predchádzajúcom roku nepracovali alebo boli napríklad študenti, banka vyžaduje doloženie čestného vyhlásenia o nepoberaní príjmu.
  • Nezamestnaní predkladajú potvrdenie o evidovaní na úrade práce a potvrdenie o vyplatených dávkach v nezamestnanosti.
     

 Nenašli ste informácie, ktoré hľadáte o tom, ako získať štátny príspevok pre mladých, resp. o tom aké má hypotéka pre mladých podmienky? Kontaktujte nás a my vám radi všetko vysvetlíme.

 

Dohodnúť stretnutie