Zavrieť

TÉMA: Je stavebné sporenie stále „in“?

Produkt, ktorý zahliadol svetlo sveta ešte v porevolučnom období, prešiel od vtedy viacerými zmenami. Toho času jediný sporiaci produkt určený na riešenie bytovej otázky dnes má okrem pozmeneného charakteru už aj svojho konkurenta.

Pôvodne predstavovala štátna prémia 40% z maximálneho ročného vkladu 15 000 Sk (497,90€), čo znamenalo pre sporiteľa úročenie sumy 21 000 Sk (697,10€) 3% úrokom p.a. Neskôr  bola znížená na 30% a na pripísanie maximálnej prémie 6 000 Sk (199,16€)  bolo treba vložiť 20 000 Sk (663,90€). Výška štátnej prémie postupne klesala a dnes percento a sumu pre získanie maximálnej štátnej prémie v príslušnom roku určuje štát podľa vzorca, ktorý zohľadňuje predovšetkým výšku úrokových sadzieb štátnych dlhopisov.

 


Stavebné sporenie má veľa výhod, ale ako všetko, ani ono nie je dokonalé


Na kúpu nehnuteľnosti alebo jej rekonštrukciu, pre dieťa na štart do života alebo jednoducho len na vlastnú rezervu, vždy môžete použiť stavebné sporenie.


Prvú jeho časť, približne polovicu dohodnutej cieľovej sumy, tvoria vlastné nasporené prostriedky, spolu so štátnou prémiou a úrokmi. Ich výška sa pohybuje okolo 2% ročne. Sporiteľne rovnako ponúkajú tiež rodinné zmluvy, kde na jednej zmluve môže byť uzatvorené sporenie pre všetkých členov rodiny. Výhodou je zaujímavé úročenie a znížený poplatok za správu zmluvy.


Druhú časť predstavuje stavebný úver. Nárok naň máte po splnení stanovených podmienok. Doba splácania stavebného úveru závisí od zvolenej tarify a nasporenej čiastky a pohybuje sa v rozmedzí 5 – 20 rokov. Výhodou stavebného úveru je, že nie vždy je potrebné zakladať nehnuteľnosť a dokladovať príjem či zabezpečovať ručiteľa k úveru. Ďalšiu výhodu predstavuje úroková sadzba, ktorá je rovnaká počas celej doby splácania.


Okrem klasického stavebného úveru môžete požiadať tiež o medziúver, a to vtedy, keď nemáte nasporené dosť na to, aby ste mohli žiadať o štandardný stavebný úver alebo nemáte nasporené vôbec a potrebujete prostriedky na financovanie bývania. Nevýhodou medziúverov je, že úrokové sadzby sú o čosi vyššie ako pri stavebných úveroch.


Štandardná doba trvania stavebného sporenia je 6 rokov. Po uplynutí tejto doby môžete nasporené prostriedky spolu so štátnou prémiou a úrokmi použiť na čokoľvek, nielen na bývanie. Stavebné sporenie sa dá samozrejme zrušiť i predčasne, musíte však rátať s poplatkom za predčasné zrušenie, ktorý je v rozmedzí od 0,5% do 1,5% z cieľovej sumy.


Výhodou stavebného sporenia je poskytnutie štátnej prémie. Výška štátnej prémie je stanovená ako percento z ročného vkladu, max. 66,39 eur. Nevýhodou je, že výška potrebného ročného vkladu na získanie maximálnej štátnej prémie sa v posledných rokoch neustále zvyšuje. Pre rok 2015 je stanovená na 1207,09 eur.


Hypotéka - konkurent alebo monopol?


Okrem stavebného sporenia je tu aj iný produkt, ktorý pomáha získať vysnívané bývanie, a tým je hypotekárny úver. Keď ho porovnáme so stavebným sporením, ich parametre a podmienky sa navzájom líšia. Majú však jedného spoločného menovateľa, a tým je dotácia od štátu. Pri hypotékach sa štátna podpora dotýka iba klientov do veku 35 rokov, ktorých hrubý príjem neprekračuje 1,3 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Títo získajú zľavu na úrokovej sadzbe až 2,5%. Zľava sa vzťahuje iba na sumu 50 000 € z výšky hypotekárneho úveru. Štátny príspevok sa udeľuje každý rok individuálne a najviac po dobu piatich rokov. 

 

Neviete sa rozhodnúť medzi hypotékou a stavebným sporením? Alebo potrebujete poradiť pri financovaní kúpy nehnuteľnosti? Kontaktujte nás.