Zavrieť

PORADŇA: Mimoriadna splátka hypotéky pre mladých

Dočítala som sa na vašej stránke o hypotéke pre mladých o tom, že klient má právo počas prvých 5 rokov robiť aj mimoriadne splátky hypotéky pre mladých. Je táto možnosť daná zákonom?

Môj syn požiadal o hypotéku pre mladých so štátnym príspevkom v istej banke, kde takáto možnosť neexistuje. Ako to v skutočnosti je? Pristupujú banky v tomto smere ku klientovi individuálne alebo je to všade rovnaké?

 

V časti Zákona o bankách č. 483/2001 Z.z. je daná aj možnosť mimoriadnej splátky pri úvere so štátnym príspevkom.

Mladému poberateľovi hypotekárneho úveru sa štátny príspevok pre mladých poskytne, ak sa hypotekárna banka zaviaže, že mladému poberateľovi hypotekárneho úveru na dobu piatich rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru:

  • zníži úrokovú sadzbu určenú v zmluve o hypotekárnom úvere v rovnakej výške, ako sa určí štátny príspevok pre mladých, najviac však o 1 %
  • umožní odložiť splátky istiny hypotekárneho úveru
  • umožní mimoriadnu splátku hypotekárneho úveru bez poplatku

Zákon však nedefinuje, koľko splátok má banka umožniť svojmu klientovi.
V tomto prípade teda platí, že každá banka možnosť mimoriadnej splátky v hypotéke pre mladých môže nastaviť individuálne vo svojich všeobecných obchodných podmienkach. Tým pádom napríklad určí, že mimoriadnu splátku môže dlžník vykonať až po uplynutí jedného roka od čerpania hypotéky a že táto splátka môže byť počas 5 rokov poberania ŠPM len jedna.

 

Hľadáte odpoveď na svoju otázku? Opýtajte sa nás a my vám radi poradíme.