Zavrieť

TÉMA: Za akých podmienok vám banka schváli hypotéku, ak ste podnikateľ alebo živnostník?

Vo všeobecnosti panuje predstava, že ak ste živnostník alebo iný podnikateľ, budete mať problém získať hypotéku. Čo je na tom pravdy?

 

V skutočnosti je príjem z podnikateľskej činnosti bankami štandardne akceptovaný rovnako ako príjem zamestnanca. Odlišnosti spočívajú akurát v spôsobe preukázania vášho príjmu a jeho akceptovania bankou.
 

Ako podnikateľ banke predkladáte iné typy dokladov, ale stále platí, že musíte banke pri žiadosti o úver poskytnúť tieto základné doklady:
 

  • doklad preukazujúci vaše podnikanie (živnostenský list, osvedčenie, povolenie/licencia, zápis do komory a pod.)
  • daňové priznanie za posledné 2 ukončené roky podnikateľskej činnosti
  • potvrdenie o výške daňovej povinnosti na tlačive banky, potvrdené príslušným daňovým úradom
  • výpis z účtu, na ktorom vidieť obraty z podnikateľskej činnosti


Aj k posudzovaniu vášho príjmu banky pristupujú individuálne. Záleží od toho, či ste napríklad:
 

  • fyzická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (tzv. živnostenský list)
  • fyzická osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenkého oprávnenia (tzv. členovia komôr alebo slobodné povolania) – notár, advokát, architekt, znalec, finančný agent, geodet, veterinárny lekár a pod.
  • samostatne hospodáriaci roľník
  • fyzická osoba, ktorá podniká prostredníctvom právnických osôb –napr.  spoločníci s.r.o.
  • podnikateľ v zahraničí, máte príjem zo zahraničnej právnickej osoby a pod.)


V niektorých bankách majú špeciálne postavenie tzv. členovia komôr – advokáti, architekti a pod. U týchto osôb môžu banky pristúpiť na preukázanie príjmu vo forme čestného prehlásenia s doložením výpisov z účtu alebo poskytnú iné špeciálne podmienky (nižší poplatok za poskytnutie úveru, výhodnejšia úroková sadzba, zaradenie do lepšej kategórie klientov a pod.).

Banka pri hodnotení príjmu vychádza z vášho daňového priznania. Pri výpočte vychádza zo základu dane.  Alternatívou v niektorých prípadoch môže byť údaj o výške obratu, z ktorého banky akceptujú 10-40% ako ročný príjem, pokiaľ sú obraty aj riadne zaznamenané na účte podnikateľa, prípadne ak sú obraty poukazované na účet v danej banke (tzn. v prípade, keď ste klientom danej banky).

V prípade, ak pôsobíte ako spoločník v s.r.o., predkladáte daňové priznanie vašej spoločnosti, ale len vtedy, pokiaľ si nevyplácate z tejto spoločnosti zisk a máte obchodný podiel min. 50% (avšak v niektorých bankách to musí byť až 100%). Z obratov spoločnosti typu s.r.o., banka akceptuje ako príjem 10%, max. však 40% obratov, najmä ak je podnikateľský účet vedený v danej banke a ide o určitú oblasť podnikania.

Stáva sa, že banky v niektorých prípadoch, ak akceptujú príjem podľa obratu a nie podľa základu dane, poskytnú úver len do určitej hodnoty nehnuteľnosti,  napr. len do 80% hodnoty namiesto 100%.


Majú podnikatelia nárok na štátny príspevok pre mladých?


Štátny príspevok pre mladých sa viaže len ku klasickému hypotekárnemu úveru. Podnikatelia majú takisto nárok na jeho získanie a to za štandardných podmienok. Banka pri určení priemerného príjmu vychádza vždy zo základu dane z daňového priznania za uplynulý rok.

Vyššie uvedené podmienky platia pre tzv. osobné úvery, t.j. úvery pre fyzické osoby, nie pre spoločnosti, teda právnické osoby. V prípade úverov pre podnikateľov (s.r.o., a.s. a pod.), banky postupujú podľa pravidiel nastavených pre túto skupinu klientov.

 

 

Ste živnostník alebo podnikateľ a máte záujem o hypotéku? Neváhajte nás kontaktovať. Posúdime vaše individuálne možnosti a nájdeme pre vás najvýhodnejšiu ponuku.