Zavrieť

TIP: Od 1. júla 2015 sa opäť zníži príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých

Aký by mal byť váš príjem a čo potrebujete dokladovať, aby ste ju získali?

 

Uvedená suma je stanovená ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za 1. štvrťrok 2015, ktorá dosiahla výšku 839 .
 

Ak žiadate o hypotéku pre mladých, preukazujete banke svoj príjem za 1. štvrťrok 2015 ako aj aktuálny príjem.

 

Priemerný príjem za 1. štvrťrok 2015 nesmie na účely štátneho príspevku pre mladých presiahnuť 1.090,70 €. V prípade, ak žiadate o hypotéku ako manželia alebo spoludlžníci, nesmie váš spoločný príjem presiahnuť viac než 2.181,40 €.  Aktuálny príjem, teda príjem dosahovaný v terajšom zamestnaní alebo pri inej zárobkovej činnosti, je určujúci pre schválenie požadovanej výšky úveru. Samozrejme, popri tom vám banka musí akceptovať aj dostatočné zabezpečenie úveru nehnuteľnosťou.  

 

Aké doklady by ste mali predložiť banke, ak žiadate o hypotéku pre mladých?


V prvom rade je to doklad o priemernom mesačnom hrubom príjme za 1. kalendárny štvrťrok roku 2015. Aký typ dokladu, to závisí od toho, či ste boli zamestnaní, nezamestnaní alebo ste napríklad pôsobili ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)

 

  • Ak ste boli zamestnaní, predkladáte potvrdenie o priemernom hrubom príjme na tlačive banky, v ktorej žiadate o úver. V prípade, že ste menili zamestnanie v predchádzajúcom roku, budete potrebovať potvrdenie na tlačive banky od obidvoch zamestnávateľov alebo ročné zúčtovanie preddavkov na daň prípadne daňové priznanie.
  • SZČO dokladujú svoj príjem formou daňového priznania za rok 2014
  • Od tých, ktorí v predchádzajúcom roku nepracovali alebo boli napríklad študenti, banka vyžaduje doloženie čestného vyhlásenia o nepoberaní príjmu.
  • Nezamestnaní predkladajú potvrdenie o evidovaní na úrade práce a potvrdenie o vyplatených dávkach v nezamestnanosti.
     

 

Chceli by ste si zobrať hypotéku pre mladých, a nenašli ste informácie, ktoré hľadáte? Kontaktujte nás a my vám radi pomôžeme.