Zavrieť

TÉMA: Zaplaťte za byt v developerskom projekte bez ďalšej pôžičky

Aj keď dnes mnoho záujemcov o nové bývanie vie, že by mali mať pripravené tiež vlastné financie, stáva sa , že prvé splátky potrebujú vykryť hypotékou. Ako teda zaplatiť časť kúpnej ceny bez toho, aby si museli na tento účel brať pôžičku?V súčasnosti sú splátkové kalendáre v nových bytových projektoch často nastavené do viacerých splátok. Napríklad 10 alebo 20 % je potrebné splatiť pri podpise zmluvy o predaji, 40 % po zápise bytu do katastra nehnuteľností a zvyšnú sumu pred odovzdaním bytu do užívania. Prvotnú zálohu je ale nutné splatiť v momente, kedy byt ešte nie je postavený alebo ak stojí, ešte nie je zapísaný v katastri a nedá sa k nemu zriadiť záložné právo.

Niektoré banky v tomto prípade ponúkajú klientom možnosť prefinancovať časť kúpnej ceny bez toho, aby si museli na tento účel brať pôžičku. Ide o tzv. developerskú hypotéku. Toto sú jej základné podmienky:

 • Predmetom hypotéky je byt v developerskom projekte, ktorý banka akceptuje, teda nie na každý projekt je možné túto hypotéku získať.
 • Prvé čerpanie je zabezpečené vlastnou zmenkou, tzv. blankozmenkou a pred ďalším čerpaním je potrebné zriadiť záložné práva na byt, hoci aj rozostavaný.
 • Prvá splátka je max. 30% z celkovej kúpnej ceny.


Výhody developerskej hypotéky

 • Developerovi zaplatíte požadovanú zálohu za byt bez potreby vlastných prostriedkov alebo takmer bez potreby vlastných financií.
 • Na prvú časť kúpnej ceny si nemusíte dojednávať financovanie z inej inštitúcie, resp. iný typ produktu (spotrebný úver, stavebný úver zo stavebného sporenia, pôžičky od rodiny a pod.) Naopak, od začiatku máte jednu zmluvu na úver s jednou bankou.
 • Banky na vybrané developerské projekty štandardne poskytujú zľavy z úrokovej sadzby (0,3-0,5% p.a.), zľavy z poplatku za vybavenie úveru (do 100%) a často nepotrebujete ani vypracovanie znaleckého posudku, takže môžete ušetriť až 150 EUR.
 • Banka poskytne developerskú hypotéku len na projekt, ktorý akceptovala, čiže nejakým spôsobom si ho skontrolovala a verí v jeho úspešné dokončenie.


Nevýhody developerskej hypotéky

 • Na túto hypotéku nie je možné získať štátny príspevok pre mladých.
 • Hypotéku zabezpečujete vlastnou zmenkou.
 • Výška prvého čerpania je obmedzená určitou sumou, ktorá závisí od banky a tiež regiónu.
 • Až do zápisu záložného práva na list vlastníctva platíte len úrok z vyčerpanej sumy. Znamená to, že nesplácate samotný dlh, ale platíte banke len za požičanie peňazí. Úroková sadzba je v tomto prípade spravidla vyššia.