Zavrieť

PORADŇA: Je možné vymazať spoludlžníka zo zmluvy o hypotekárnom úvere?

V roku 2009 som si zobral hypotéku, nie však sám, ale s ďalším spoludlžníkom. Teraz by som potreboval spoludlžníka vymazať zo zmluvy. Je to možné a ako mám postupovať?

 

Vyňatie spoludlžníka zo zmluvy je možné, ale rozhodnutie je na konkrétnej banke, ktorá vám hypotekárny úver poskytla.


Banka po podaní žiadosti o vyňatie spoludlžníka posúdi Vašu bonitu, teda Vašu schopnosť splácať úver samostatne. Preto bude potrebné, aby Ste opätovne zdokladovali svoj príjem.  Ak Vaša bonita bude postačovať, nemala by mať banka problém s požadovanou zmenou.


Komplikácia môže nastať ak je spoludlžníkom napr. manželka či manžel a nemáte ako manželia rozdelené alebo zrušené bezpodielové spoluvlastníctvo. V tomto prípade banka pravdepodobne nebude chcieť pristúpiť k vymazaniu spoludlžníka.

 

O vymazanie osoby z úverového vzťahu zvyknú často žiadať tiež rozvedení manželia a predkladajú k tomu banke napr. dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Avšak ani v takýchto prípadoch nie je vypustenie druhej osoby z úveru samozrejmosť, teda napriek dohode rozvedených manželov o tom, kto má ostať v úvere, banka nemusí súhlasiť s takouto zmenou. Vtedy je často jedinou možnosťou predaj nehnuteľnosti a dojednanie nového úveru na lacnejšiu nehnuteľnosť. Prípadne sa jeden dlžník nahradí inou osobou tak, aby schopnosť splácať úver bola približne rovnaká ako v čase schvaľovania úveru.

 

Máte otázky ohľadom úverov či financovania kúpy nehnuteľnosti? Poraďte sa s naším hypotekárnym špecialistom.