Zavrieť

TÉMA: 3 spôsoby, ako predať byt s hypotékou

Predaj nehnuteľnosti, ktorá je zaťažená hypotékou je dnes bežnou rutinou. Nie je potom ničím výnimočným, že pri obhliadke nehnuteľnosti realitný maklér či vlastník upozorní, že na byte je záložné právo kvôli úveru predávajúceho. Ako teda postupovať pri predaji bytu s hypotékou?

 

Teoretických možností je niekoľko, ich použitie však v praxi závisí od viacerých faktorov.

 

1. Splatenie úveru


Patrí medzi najbežnejšie spôsoby. Predaj bytu si naplánujete tak, aby ste z kúpnej ceny splatili hypotéku, a to práve v čase zmeny fixácie úrokovej sadzby. So splatením úveru tak máte minimálne náklady, prípadne žiadne. V takomto prípade kupujúci poukáže vlastné prostriedky alebo načerpá svoju hypotéku priamo na váš účet v banke a vy z tejto sumy môžete splatiť zostatok vášho úveru. Údaj o presnej sume, čísle účtu a variabilnom symbole pre platbu a o čase, v ktorom je potrebné splatenie zrealizovať, sa dozviete zo súhlasu banky so splatením úveru a z vyčíslenia zostatku úveru, prípadne ďalších nákladov. Tento dokument je jedným z potrebných podkladov na čerpanie hypotéky kupujúceho. Výška zostatku úveru sa uvádza aj v kúpnej zmluve a zvyšná časť kúpnej ceny je z vlastných prostriedkov alebo z hypotéky kupujúceho zaslaná priamo vám. Splatením vášho úveru dôjde k zániku pôvodného záložného práva. Na to, aby banka vymazala záložné právo, je potrebný váš súhlas – tzv. kvitancia. Kvitanciu banky vydávajú zväčša do 10 pracovných dní po splatení úveru. Niektoré ju posielajú priamo na kataster, prípadne sa môžete s bankou dohodnúť, že to urobíte vy na základe osobného vyzdvihnutia.

 

2. Prevzatie úveru


Ak z nejakého dôvodu nemôžete načasovať splatenie svojej hypotéky tak, aby ste sa vyhli poplatku za predčasné splatenie (čo predstavuje 1-5% z výšky nesplatenej istiny úveru), je vždy na mieste úvaha o inom spôsobe riešenia záložného práva alebo hľadanie aspoň o niečo lacnejšieho riešenia. Ak kupujúci potrebuje na kúpu hypotéku, je vhodné osloviť vašu banku so žiadosťou o vypracovanie ponuky. Urobiť tak môže kupujúci rovnako ako predávajúci. Ak je pre kupujúceho ponuka výhodná, môžete požiadať o zníženie poplatku za predčasné splatenie z dôvodu, že banke donesiete nového klienta. Takéto riešenie však nie je veľmi časté, mnohokrát je výhodnejšie (z hľadiska úrokovej sadzby, možnosti získania štátneho príspevku pre mladých a pod. ) vybaviť si nový úver, hoci aj v rovnakej banke.


3.    Preklad záložného práva z predávaného bytu na inú nehnuteľnosť


Patríte k tým šťastlivcom, ktorí vlastnia ešte inú nehnuteľnosť bez hypotéky?  Potom môžete presunúť záložné právo z predávanej nehnuteľnosti na túto nehnuteľnosť. Výhodou je možnosť vyhnúť sa sankcii za predčasného splatenie a tiež získať z predaja celú kúpnu cenu. Nemusíte splatiť úver, čo znamená, že máte k dispozícii objem peňazí, ktorý môžete využiť na investíciu do nehnuteľnosti alebo na iný účel. Podmienkou je, aby nehnuteľnosť, na ktorú sa prekladá záložné právo mala vyhovujúcu hodnotu pre banku. Hodnotu banka posúdi sama na základe znaleckého posudku. Ak hodnota inej nehnuteľnosti nepostačuje na 100%, úver čiastočne splatíte a následne vám banka umožní preklad záložného práva.

Na záver treba dodať, že sú situácie, kedy existuje jedine možnosť vyplatenia pôvodného úveru, aj za cenu sankcie od banky. Dobrou správou však je, že od konca marca 2016 v zmysle nového zákona o úveroch na bývanie klesne poplatok za predčasné splatenie na max. 1% z výšky úveru. Preto bude predaj bytu s hypotékou o niečo výhodnejší, resp. menej nákladný.


Chcete si vziať hypotéku? Kontaktujte nás a my vám nájdeme tú najvýhodnejšiu ponuku a tiež pomôžeme v celom procese vybavovania.