Zavrieť

TIP: Od 1. januára 2016 sa príjmová hranica na získanie ŠPM znižuje

Príjmová hranica na získanie hypotéky pre mladých sa z doterajšej sumy 1.140,10 eur znižuje na sumu 1.119,30 eur.


Uvedená suma je stanovená ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2015, ktorá dosiahla výšku 861 eur.
 

Na preukázanie výšky príjmu okrem aktuálneho príjmu predkladáte aj doklad o priemernom mesačnom príjme za predchádzajúci kalendárny rok. Váš priemerný príjem za rok 2015 nesmie na účely štátneho príspevku pre mladých teda presiahnuť sumu 1.119,30 eur. V prípade manželov alebo spoludlžníkov je to spolu 2 238,60 eur.
 

Aktuálny príjem, teda príjem dosahovaný v terajšom zamestnaní alebo pri inej zárobkovej činnosti je určujúci pre schválenie požadovanej výšky úveru. Samozrejme, popri tom vám banka musí akceptovať aj dostatočné zabezpečenie úveru nehnuteľnosťou. 
 
 

Viac informácií o tom, ako žiadať o hypotéku pre mladých nájdete tu alebo nás môžete kontaktovať a my vám nielen poradíme, ale aj pomôžeme v celom procese jej vybavovania..