Zavrieť

TÉMA: Nový zákon o úveroch – čo sa mení?

21. marca 2016 nadobudol účinnosť nový zákon o úveroch na bývanie. Jeho cieľom je zjednotiť úverové produkty, nastaviť určité pravidlá, ale hlavne viac informovať a chrániť spotrebiteľa. Ponúkame vám prehľad toho najdôležitejšieho zo zákona.

 

 


SPLATENIE ÚVERU NA BÝVANIE PREDČASNEPovažuje sa za najvýznamnejšiu zmenu zavedenú novým zákonom. Doteraz penalizované predčasné splatenie mimo fixácie a poplatky s tým súvisiace sa stalo minulosťou. Banky si môžu účtovať maximálne 1% z predčasne splatenej sumy. O podmienkach predčasného splatenia musia informovať bezodkladne a bezplatne. Zaujímavou novinkou sú aj bezplatné mimoriadne splátky vo výške 20% z istiny úveru, ktoré môže klient vykonať jedenkrát ročne.

 

Ako klient máte právo počas doby trvania zmluvy úver úplne splatiť alebo čiastočne splatiť, pričom uhradíte len:

 

  • úrok  za časové obdobie od poskytnutia úveru do jeho splatenia a
  • skutočné náklady priamo súvisiace so žiadosťou, max. 1 % z predčasne splatenej sumy úveru na bývanie.


Ak podáte žiadosť o predčasné splatenie úveru, banka je povinná vám  bez akéhokoľvek poplatku a prakticky na počkanie poskytnúť informácie potrebné na posúdenie možnosti predčasného splatenia úveru. Banka od vás nemôže pýtať žiadne poplatky ani iné sankcie. Pri výročí fixu, resp. zmene úrokovej sadzby je samozrejme splatenie úveru bez poplatku.PREHĽADNEJŠIE INFORMÁCIE O ÚVEREOkrem doteraz poskytovaných informácií sa prostredníctvom formulára ESIS (Európsky štandardizovaný informačný formulár) dozviete aj: 

 

  • celkové náklady spojené s úverom na bývanie
  • celkovú čiastku, ktorú musíte zaplatiť a RPMN t j. koľko prostriedkov navyše musíte banke zaplatiť
  • budúce možné náklady nezahrnuté do celkových nákladov (napr. notárske poplatky)
  • informáciu o povinnosti uzavrieť zmluvu o doplnkovej službe (napr. poistná zmluva)

ESIS formulár dostanete najneskôr k podpisu úverovej zmluvy od banky.BANKY UŽ NEMÔŽU VIAZAŤ PRODUKTYÚver na bývanie tak musia ponúkať aj samostatne, a nie podmieňovať úver poistením v konkrétnej poisťovni. Banky však môžu produkty spájať – teda k úveru na bývanie vám napríklad ponúknu aj možnosť uzatvoriť životné poistenie, prípadne iný druh poistenia. Klient má možnosť výberu, kde sa chce poistiť.

S novým zákonom sa spájajú aj ďalšie povinnosti bánk voči klientovi ako napríklad povinnosť bezodkladne informovať žiadateľa o úver o zamietnutí alebo o tom, že nedošlo k splateniu splátky a tiež odborne posúdiť schopnosť spotrebiteľa splácať úver.


Uvažujete o zmene banky aj vy? Sme tu pre vás. Radi vám:

 

  • predstavíme najvýhodnejšie ponuky bánk,
  • prenesieme hypotéku do inej banky,
  • zodpovieme otázky súvisiace s novým zákonom o úveroch na bývanie.
  • ak sa vám prenesenie hypotéky neoplatí, v aktuálnej banke môžeme pre vás vyjednať lepšiu sadzbu

 

Hypocentrum pre vás pripraví prepočet a poradí, či sa vám refinancovanie vyplatí. Takisto vám pomôže aj s poistením alebo inými potrebami v oblasti finančných služieb. Pozývame vás na dobrú kávu!

 

Kontaktujte nás TU