Zavrieť

TÉMA: Ako výhodne splatiť hypotéku pre mladých?

Na rozdiel od ostatných úverov, nový zákon o úveroch na bývanie nezvýhodnil predčasné splatenie hypotéky so ŠPM počas prvých štyroch rokov od jej poskytnutia. Napriek tomu existuje výnimka, resp. prípad, kedy sa vám predčasné splatenie môže vyplatiť.

 

Hypotéka so ŠPM sa poskytuje len na sumu 50 000 € a na prvých 5 rokov splácania. Počas tejto doby je úroková sadzba dlžníka znížená o 3%, čiže pri súčasných nízkych úrokových sadzbách až na 0%. Zníženie je možné kvôli príspevku štátu 2% a banky 1% - o tieto % sa znižuje úroková sadzba a mesačne dlžník v podstate dostáva peniaze od štátu ako dotáciu svojej splátky. Pred uplynutím 4 rokov od poskytnutia hypotéky so ŠPM by ju však musel vrátiť, preto sa takýto úver neoplatí splatiť. Avšak len do vtedy, pokým na nehnuteľnosti nie je ešte ďalší úver. Stáva sa, že žiadatelia o úver so ŠPM často potrebujú financovanie vyššie než 50 000 €, keďže v niektorých lokalitách  je bývanie drahšie. Vzhľadom na tento fakt si teda musia zobrať dva úvery, ktoré sú zabezpečené jednou nehnuteľnosťou. Vtedy môže aj splatenie hypotéky so ŠPM priniesť úsporu.

 

 

Od teórie k praxi


Pozrime sa na to cez konkrétny príklad. Kupujúci kupoval byt za 110 000 eur a mal nárok na úver so ŠPM. Banka mu na byt poskytla 2 úvery – jeden vo výške 50 000 eur so štátnym príspevkom pre mladých a druhý vo výške 55 000 eur bez štátneho príspevku. Obidva s fixáciou úrokovej sadzby na 5 rokov, pričom pri úvere so ŠPM bola vo výške 4,64% (banka poskytla zľavu 1% a štát 2%, čiže výsledná ú. s. 1,64%) a pri druhom úvere 3,79% (išlo o 100-tnú hypotéku). Obidva úvery boli zabezpečené kupovaným bytom, splatnosť 30 rokov. Mesačná splátka rodinu vyšla 484 eur a štát každý mesiac vrátil cca 53 eur ako svoju časť zvýhodnenia. Kupujúci splácal úver niečo vyše 2 rokov, no potom, čo úrokové sadzby výrazne klesli, začal sa zaujímať o možnosť zníženia splátky a kontaktoval Hypocentrum.

Náš hypotekárny špecialista mu našiel ponuku s novou ú. s. 1,49% a 4 ročnou fixáciou. Výška nového úveru podľa želania klienta bola vo výške 102 360 eur, so splatnosťou na 28 rokov a mesačnou splátkou 375 eur. Teda okamžité zníženie splátky o 56 eur. Na splátke za obdobie cca 2,7 roka (počas trvania päťročnej fixácie pôvodných úverov) by spolu ušetril 1 848 eur.  

 

*Porovnanie starej a novej hypotéky

 

Vyčíslenie nákladov


Samozrejme, bolo potrebné sa pozrieť aj na náklady spojené s vybavením nového úveru. Hypošpecialista našiel úver bez poplatku za vybavenie, pri ktorom banka nepotrebovala nový znalecký posudok a preplatila návrh na vklad nového záložného práva do katastra. Jediným nákladom klienta bola pokuta za predčasné splatenie zo zostatku úveru bez ŠPM vo výške 1 %, t.j. 526 eur a povinnosť vrátiť štátnu dotáciu (cca 1300 eur). Náklady spolu predstavovali sumu 1 826 eur. Aby ich klient nemusel uhradiť v hotovosti, boli navýšené zostatky istiny oboch úverov. Náklady a úspora na splátkach sa tak v podstate vyrovnali.


Nový úver jasný víťaz


Hypošpecialista tiež porovnal, na akej úrovni by bola výška istiny po uplynutí 5 ročnej fixácie pôvodných úverov a na akej za rovnakú dobu splácania nového úveru. Taktiež klientovi vypočítal zaplatené úroky za rovnaké obdobie pri pôvodných úveroch a pri novom úvere. Obidve hodnoty vyšli v prospech nového úveru, čiže istinu by si klient splácal rýchlejšie, na úrokoch  by platil menej. A okrem toho, výhodnú úrokovú sadzbu by mal zafixovanú na 4 roky, takže minimálne počas tejto doby by na novom úvere „zarábal“.
Po týchto pozitívnych informáciách sa klient rozhodol zbaviť starých úverov aj napriek povinnosti vrátiť štátny príspevok pre mladých. Pre rodinný rozpočet to bolo rozhodnutie, ktoré okamžite, aj počas nasledujúcich minimálne 3-4 rokov splácania prinieslo nemalú úsporu. Keďže klient a jeho manželka ešte nedovŕšili 35 rokov, majú v budúcnosti opäť možnosť dojednať  si úver so štátnym príspevkom pre mladých.
 

Potrebujete pomôcť pri výbere hypotéky, na ktorej ušetríte? Obráťte sa na našich hypotekárnych špecialistov.