Zavrieť

TIP: 5 noviniek v oblasti cestovného poistenia, o ktorých sa oplatí vedieť

Leto je za dverami a čoraz viac sa okrem výberu dovolenky zaoberáme aj voľbou vhodného cestovného poistenia. Okrem základných rizík spojených s vycestovaním, na ktoré sme boli doteraz zvyknutí, sa na trhu objavili ďalšie zaujímavé novinky.

 

 

 Poistenie pátrania a záchrany na horách


Plánujete stráviť pobyt na horách na Slovensku? Podľa zákona je každý návštevník našich hôr povinný uhradiť náklady spojené s technickou realizáciou zásahu Horskej záchrannej služby. Výnimkou sú len osoby nespôsobilé na právne úkony a maloletí. Tento druh poistenia kryje riziká spojené s vyhľadávaním a vyslobodzovaním v tiesni, poskytovaním prvej pomoci osobe v tiesni, prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prepravu z horskej oblasti do zdravotníckeho resp. ubytovacieho zariadenia, a to na zemi i vo vzduchu.
 

Poistenie opustenej domácnosti


Odporúčame tým, ktorí nemajú celoročné poistenie svojej domácnosti. Rozsah krytia je podobný ako v prípade štandardného poistenia domácnosti. Zahŕňa riziká, ako napríklad požiar, výbuch, povodne a záplavy, vandalizmus, odcudzenie krádežou alebo lúpežou, rozbitie skla, škody spôsobené vodou z vodovodných zariadení a pod. Súčasťou poistenia sú aj asistenčné služby. Ak máte záujem o tento druh poistenia, k jeho uzatvoreniu potrebujete, aby vaša domácnosť bola na území Slovenskej republiky, trvalo obývaná a aspoň jeden z členov rodiny mal v nej nahlásené trvalé bydlisko.


Poistenie technickej asistencie k vozidlu


Môžete ho využiť v prípade, ak v rámci vášho poistenia vozidla nemáte asistenčné služby. Poistenie najčastejšie platí v rámci územia Európy a na vozidlo, ktorého majiteľom je niektorá z poistených osôb. V prípade poistnej udalosti vám poisťovňa preplatí náklady na náhradné ubytovanie a dopravu, náklady na prepravu vozidla či jeho vyzdvihnutie. V rámci poistenia sú vám k dispozícii aj telefonické informačné služby (vyhľadanie najbližšieho servisu značky, zabezpečenie konferenčného hovoru s technikom a iné)
 

Poistenie k platobnej karte


Cestovné poistenie, ktoré ponúkajú banky k platobným kartám alebo účtom je nastavené všeobecne tak, aby vyhovovalo čo najširšiemu okruhu klientov. Zvyčajne obsahuje okrem poistenia liečebných nákladov i poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie batožiny, v balíkoch „exclusive“ získate taktiež poistenie úrazu, pátrania a záchrany alebo poistenie nepojazdného vozidla. Poistenie sa vzťahuje na majiteľa karty alebo na celú jeho rodinu podľa dojednaného rozsahu krytia. Platnosť takéhoto poistenia je jeden rok s automatickým obnovením. Menšou nevýhodou oproti samostatne uzatvorenému cestovnému poisteniu je, že zvyčajne môžete v zahraničí stráviť iba obmedzený počet dní, a to od 30 do 90 dní podľa typu produktu.


Poistenie rizika terorizmu


Často spomínaným rizikom v posledných dňoch je riziko terorizmu. Pozitívom je, že vo väčšine produktov cestovného poistenia je toto riziko kryté. Výluky môžu byť pri krajinách, do ktorých Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vydalo odporúčanie necestovať. Podmienkou plnenia je tiež nezapájať sa do žiadnych miestnych protestov a demonštrácií, dodržiavať všetky príkazy miestnych úradov, polície alebo vojska.

 

Obdobie výletov a dovoleniek sa blíži. Nespoliehajte sa na šťastie, ale radšej zvoľte istotu. Naši poistní špecialisti pre vás pripravia poistenie podľa vašich potrieb a predstáv.