Zavrieť

TIP: Hypotéku pre mladých získate aj s vyšším príjmom

Pre žiadosti o hypotéku pre mladých prijaté od 1.10. 2016 je stanovený nový príjmový limit 1.171,30 eur pre jednotlivca a 2.342,60 eur pre manželov. Tým pádom sa možnosť získania úveru otvorila pre viac záujemcov. Kompletné vybavenie hypotéky získate u nás.

 

Pre žiadosti o hypotéku pre mladých prijaté od 1.10. 2016 je stanovený nový príjmový limit 1.171,30 eur pre jednotlivca a 2.342,60 eur pre manželov. Tým pádom sa možnosť získania úveru otvorila pre viac záujemcov. Kompletné vybavenie hypotéky získate u nás.

Uvedená suma je stanovená ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR za 2. štvrťrok 2016, ktorá dosiahla výšku 901 eur.


Na preukázanie výšky príjmu okrem aktuálneho príjmu predkladáte aj doklad o priemernom mesačnom príjme za predchádzajúci kalendárny rok. Váš priemerný príjem za rok 2015 nesmie na účely štátneho príspevku pre mladých teda presiahnuť sumu 1.171,30 eur. V prípade manželov alebo spoludlžníkov je to spolu 2.342,60 eur.

 
Aktuálny príjem, teda príjem dosahovaný v terajšom zamestnaní alebo pri inej zárobkovej činnosti je určujúci pre schválenie požadovanej výšky úveru. Samozrejme, popri tom vám banka musí akceptovať aj dostatočné zabezpečenie úveru nehnuteľnosťou.