Zavrieť

TIP: Nepodceňujte ochranu vašej nehnuteľnosti

Ak čerpáte hypotekárny úver v banke za účelom kúpy nehnuteľnosti, musíte mať uzatvorené aj poistenie nehnuteľnosti, ktoré si banka vinkuluje vo svoj prospech. Pri dojednávaní poistnej zmluvy pre potreby úveru na bývanie je dôležité nesústrediť sa len na to, aby bola poistka čo najlacnejšia.

 
Aká by mala byť výška poistného?
 
Zvoľte si správnu sumu, ani nie vysokú a ani nie nízku. Tá  by mala zodpovedať hodnote majetku. Neprimerane vysoká alebo naopak nízka poistná suma môže pre vás v prípade poistnej udalosti a následnej náhrady škody znamenať zbytočné sklamanie. Prečo? 
 
Ak poistná suma bude nízka, spôsobí to podpoistenie a vy sa tak vystavíte kráteniu poistného plnenia. Poisťovňa vám nevyplatí sumu, ktorá by vám stačila na zabezpenie bývania v takej hodnote, ako ste nadobudli. Ak je poistná suma na zmluve vyššia ako hodnota nehnuteľnosti, dostanete plnenie len do výšky hodnoty poškodeného majetku. Z toho logicky vychádza, že ste pri poistnom platili zbytočne veľa.
 
Pred čím vás poistenie nehnuteľnosti ochráni?
 
Poistenie nehnuteľnosti chráni všetky steny vášho domu alebo bytu aj so stavebnými súčasťami ako sú napríklad okná, dvere či podlahy, avšak nechráni  veci, ktoré tvoria zariadenie domácnosti. Tie si ochránite poistením domácnosti.
 
Ako zabezpečíte, aby bola hodnota nehnuteľnosti aktuálna počas celej doby splácania úveru?
 
Aby ste mali istotu, že poistná hodnota vašej nehnuteľnosti bude aktuálna počas celej doby splácania úveru, môžete sa ochrániť indexáciou. Ide o aktualizáciu poistnej sumy a limitov poistného plnenia. Vaše poistenie a zároveň aj poistná hodnota vašej nehnuteľnosti sa na základe vývoja stavebného cenového indexu pravidelne navyšuje.

Dajte si pozor či sa poistíte na novú alebo časovú hodnotu
 
Pri uzatváraní tohto poistenia si dajte pozor na to, či je poistenie nehnuteľnosti uzatvorené na novú hodnotu. V takomto prípade poisťovňa vyplatí poistné v plnej výške. Pri poistení na časovú hodnotu poisťovňa ráta s opotrebovaním vecí a pri vyplácaní sumy bude vychádzať z ceny zníženej o opotrebenie. Môže sa tak stať, že za poistenú vec dostanete oveľa menej, ako ste za ňu zaplatili.
 

Nenechajte nič na náhodu a informujte sa o možnostiach poistenia vašej domácnosti, bytu alebo domu u nášho poistného špecialistu.