Zavrieť

TÉMA: Štátny príspevok pre mladých od budúceho roka končí

Ministerstvo financií pripravuje v rámci novelizácie Zákona o dani z príjmov úpravu dotácie hypoték pre mladých.

 
Mladí ľudia do 35 rokov môžu dnes získať štátom dotovanú hypotéku zníženú o 3 % (2 % sú dotované štátom a 1 % bankou).  Po novom pôjde o nepriamu podporu v podobe odpočítateľnej položky od daňovej povinnosti.
 
ŠPM (štátny príspevok pre mladých) v súčasnosti dotuje len časti hypotéky, maximálne do výšky 50 000€. Môžu ju získať žiadatelia do 35 rokov a príjmová hranica na získanie takejto hypotéky je v súčasnosti max. 1 155,70 eur.  V prípade manželov alebo spoludlžníkov je to spolu 2 311,40 eur. Toto zvýhodnenie platí päť rokov.
 
Štát na budúci rok pripravuje v tejto oblasti zmeny. Ich cieľom je zjednodušenie a sprehľadnenie systému a zníženie administratívnej náročnosti celého procesu. Banky totiž v súčasnosti uplatňujú rôzne spôsoby výpočtu. Poberatelia ŠPM buď zaplatia splátku úveru zníženú o úrokový bonus alebo sa im suma vráti späť na účet až ďalší mesiac po zaplatení splátky.
 
Keďže sa však úrokové sadzby dostali pod 2%, stráca takáto dotácia zmysel. Úverové bonusy alebo odpočítateľné položky z dane z príjmov sú v zahraničí bežné. Na miesto mesačného znižovania splátky, ktoré rieši samotná banka si po novom platcovia hypotéky budú odpočítavať daňový bonus jedenkrát ročne. Dôležité je len na tento bonus pri daňovom priznaní nezabudnúť.
 
Výška podpory, spôsob výpočtu a ostatné detaily zatiaľ ministerstvo nezverejnilo. Zmena by mala platiť od roku 2018.