Zavrieť

Reality: Stavebným pozemkom možno pri úvere aj ručiť

reality.sk 16.3.2012

Ak sa vám naskytne výhodná kúpa pozemku a nemáte dosť peňazí, banky požičajú aj nato.

Získať úver na pozemok nie je až také jednoduché, ako keby ste si kupovali byt alebo rodinný dom. "Všetko závisí od konkrétnej banky, typu úveru, druhu pozemku a typu a hodnoty zabezpečenia," vyratúva Mirka Mizeráková z Hypocentra. Úverov majú banky v ponuke viac, najlacnejšie však vychádza hypotéka a klienti po nej aj najčastejšie siahajú.

Stavebný či iný?

Ak však chcete ako zábezpeku použiť kupovaný pozemok, môžete hypotéku využiť len v prípade, že ide o pozemok stavebný. "Teda je to pozemok určený územným plánom obce na zastavanie, alebo je už k dispozícii stavebné povolenie na stavbu na tomto pozemku," dopĺňa Mizeráková. Na liste vlastníctva teda môže byť pozemok označený ako "orná pôda" či "záhrady", no klient prinesie z obce potvrdenie, že je určený na zastavanie (takzvaná územnoplánovacia informácia). Niektoré banky však požadujú, aby na pozemku už boli postavené základy stavby alebo tam stála nejaká stavba. Ak si chcete požičať na iný druh pozemku, banka peniaze požičia len v prípade, že sa zaručíte inou nehnuteľnosťou – nie kupovaným pozemkom, ale nejakým bytom či rodinným domom. "Financovať nadobudnutie stavebného pozemku cez hypotekárny úver podporený štátnym príspevkom nie je možné," povedal Boris Gandel z Tatra banky. Financovanie je v prípade pozemku zvyčajne možné vo výške do 100 percent hodnoty vtedy, ak ako zabezpečenie slúži byt alebo dom. Ak je zabezpečením kupovaný pozemok, tak jednotlivé banky poskytnú zvyčajne 50 až 70 percent jeho hodnoty, viac zvyčajne vtedy, ak je vydané stavebné povolenie. "Maximálna výška úveru je vždy kúpna cena pozemku, aj keby ju zabezpečenie presahovalo," povedala Mizeráková.


Počítajte s obmedzeniami

Pri úveroch na pozemok sa možno stretnúť s viacerými obmedzeniami. Niektoré banky napríklad žiadajú, aby už na pozemku bola začatá výstavba, v iných to nie je potrebné. V niektorých bankách je v úverovej, prípadne v záložnej zmluve uvedené, že je klient povinný informovať banku o začatí výstavby na pozemku alebo si dokonca musí najprv vyžiadať súhlas banky na výstavbu. "Neoznámenie tejto skutočnosti by bolo porušením zmluvných podmienok," potvrdila Melinda Péková z VÚB banky. Taktiež banka môže mať podmienku, že čokoľvek sa na pozemku založenom v prospech banky postaví, musí byť na to tiež zriadené záložné právo. Podľa údajov bánk si ľudia na pozemok požičiavajú od 30- do 60-tisíc eur, ktoré splácajú 20 až 30 rokov.

Jana Hvozdovičová


Koľko požičia banka na
pozemok

- ČSOBdo 50 %, ak je vydané stavebné povolenie, tak do 85 %,

- OTPBanka do 70 %,

- Slovenská sporiteľňa do 70 %,

- Tatra banka do 50 %,

- UniCredit do 70 %,

- Volksbank do 70 %, ak je vydané stavebné povolenie, tak do 80 %,

- VÚBbanka do 85 %.

Poznámka: V individuálnych prípadoch môže byť percento prefinancovania vyššie. Podmienky platia, ak je jasné, že pozemok je určený na zastavanie. Zdroj - Hypocentrum

 

[SME; 16/03/2012; s.: 27; Jana Hvozdovičová ; Zaradenie: Reality]
http://www.reality.sk/clanok/novinky/stavebnym-pozemkom-mozno-pri-uvere-aj-rucit

Pravidelné novinky zo sveta financií. Hypotekárne úvery, poistenie, pôžičky a mnoho iného na jednom mieste. Hypocentrum – finančné služby a finančné poradenstvo.