Zavrieť

Komplexné cestovné poistenie

Dovolenka pri mori, pracovná cesta, zimná lyžovačka ... či už pobyt v zahraničí trvá deň alebo týždeň, nemal by byť bez cestovného poistenia. Pomôže nám v prípade úrazu alebo choroby, tiež keď stratíme batožinu, doklady, spôsobíme v zahraničí škodu alebo musíme náhle zrušiť už zaplatený pobyt.

Šetrí vaše peniaze pri nehodách na cestách v zahraničí

 

V ponuke je krátkodobé poistenie na niekoľko dní a celoročné poistenie, ktoré pokryje všetky pobyty v zahraničí počas roka.


Základom cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov, ktoré hradí:

akútne ošetrenie, aj stomatologické
 

hospitalizáciu a prevoz do najbližšej nemocnice
 

prevoz pacienta späť domov
 

v najhoršom prípade aj prevoz telesných pozostatkov

 

 

Okrem poistenia liečebných nákladov ponúka cestovné poistenie aj ďalšie pripoistenia:

 

pripoistenie batožiny, ktoré kryje škody vzniknuté poškodením, zničením alebo krádežou batožiny a cestovných dokladov
 

pripoistenie zodpovednosti za škody, ktoré poistený spôsobí tretej osobe na zdraví, živote alebo na majetku
 

úrazové pripoistenie, ktoré poskytne odškodnenie v prípade trvalých následkov úrazu alebo smrti poistenej osoby následkom úrazu, ktorý sa stal v zahraničí
 

pripoistenie nákladov na pátranie a záchranu v prípade bezprostredného ohrozenia zdravia a života poisteného
 

pripoistenie storna, pre prípad, že by klient musel uhrádzať stornopoplatok za zrušenie objednaného pobytu

 

Súčasťou cestovného poistenia sú vždy asistenčné služby, ktoré organizujú a zabezpečujú poskytnutie dojednanej pomoci klientovi.


 

Poistiť online