Zavrieť

Sprievodca hlásením poistnej udalosti

Ak vám vznikla poistná udalosť a neviete aké sú postupy hlásenia poistnej udalosti, môže vám zaniknúť nárok na náhradu škody.

Postupy hlásenia, ak vznikne poistná udalosť sú uvedené v každej poistnej zmluve alebo poistných podmienkach. Spomenieme niektoré všeobecné pravidlá, ktoré by ste mali dodržať takmer pre všetky poistné udalosti.

 

 

Poistná udalosť by mala byť nahlásená čo najskôr po jej vzniku.


Väčšina poisťovní má na výber niekoľko možností ako nahlásiť poistné udalosti - písomne, osobne, prostredníctvom internetu a telefonicky. Odporúčame hlásiť poistné udalosti telefonicky.


Ak ste už nahlásili poistné udalosti postupujte podľa zadaných pokynov.


Ešte pred samotným hlásením poistnej udalosti je dôležité zabrániť ďalšiemu šíreniu škody na majetku.


V prípade, že je nevyhnutné začať s odstraňovaním škôd ešte pred obhliadkou miesta poškodenia, urobte dôkladnú fotodokumentáciu.


Poškodený hnuteľný majetok nevyhadzujte, odložte ho do príchodu technika z poisťovne.


Ak po začatí odstraňovania škôd nájdete skryté poškodenia, ktoré neboli známe pri obhliadke, dohodnite s poisťovňou obhliadku týchto škôd.


V prípade, že za škodu zodpovedá iná osoba, oznámte to poisťovni.


Ak máte podozrenie, že škodu niekto spôsobil úmyselne, nahláste poškodenie majetku polícii.


Ak nastane škoda, pri ktorej si nie ste istý, či ju uzatvorené poistenie kryje, poraďte sa so svojim poistným maklérom.

 

 

Prečítajte si aj na čo nezabudnúť pri hlásení poistnej udalosti.