Zavrieť

Vytváranie finančných rezerv

Vytváranie finančnej rezervy v rodine je nielen otázkou možností splnenia menších alebo väčších snov a cieľov, ale hlavne otázkou zodpovednosti a zabezpečenia rodiny pre prípad nepriaznivých životných situácii.

Úraz, choroba, strata zamestnania, nehoda, živelná pohroma. Ešte dôležitejšie je to v prípade, ak má rodina úvery, ktoré musí každý mesiac splácať. Finančná rezerva je dôležitá aj pre prípad jednorazových väčších výdavkov – opravy v domácnosti, výdavky na deti a pod. Pri menších komplikáciách pomôže rezerva, ktorá by mala byť v dostatočnej výške, na väčšie je už dobré mať vhodné poistenie - hnuteľného i nehnuteľného majetku a rovnako i členov rodiny pre prípad vážnych úrazov a ochorení.

Výška rezervy závisí od konrétnej rodiny, výšky jej pravidelných výdavkov a finančných záväzkov. Rezerva by mala umožňovať rodine platiť nevyhnutné výdavky, vrátane splátok úverov, aspoň po dobu 3 – 5 mesiacov. Pokiaľ nie je možné odložiť bokom naraz celú čiastku, mali by ste sa snažiť vytvárať si rezervu postupne, v priebehu niekoľkých mesiacov.

Vytváranie rezervy pôjde ľahšie, keď budete doržiavať niekoľko zásad:

 • Finančnú rezervu by ste mali držať mimo bežného účtu. Rezerva sa nevytvára preto, aby ste mali čo míňať, ale preto, aby ste mali zdroje v prípade nepriaznivej životnej situácie alebo neočakávaných väčších výdavkov.
   
 • Pokiaľ si mesačne odkladáte nejakú časť peňazí, snažte sa o pravidelnosť – peniaze si v rovnakej výške odložte každý mesiac.
   
 • Aj pár odložených EUR každý mesiac, môže nakoniec vytvoriť zaujímavý balík peňazí. V ideálnom prípade by ste mali usporiť cca. 10% svojich príjmov.

 • Sporiť by ste nemali z čiastky, ktorá vám ostane na konci mesiaca, ale z príjmov, ktoré máte.
   
 • Vytváranie mesačnej rezervy by malo mať svoj cieľ. Keď vieme na čo šetríme, ide nám to ľahšie.

 

Radí: Lenka Trebunová, Hypocentrum finančné služby
 

Potrebujete poradiť ako začať s vytváraním svojich finančných rezerv? Radi vám pomôžeme.