Zavrieť

TÉMA: Poistenie nehnuteľnosti nie je poistenie domácnosti. Pozor na to.

Kúpa nehnuteľného alebo hnuteľného majetku obvykle prináša nemalé investície, preto ak nám niekto ponúkne možnosť si nadobudnutý majetok poistiť, často zvažujeme každé euro navyše. Cena poistenia je však v porovnaní s tým, aké výdavky nás čakajú pri oprave poškodeného majetku, domu alebo bytu bez poistenia zanedbateľná.

V období, keď sa nám škody vyhýbajú, poistenie nám pripadá ako zaťažujúci výdavok, no jeho význam oceníme až v čase, keď na našom majetku vzniknú škody.  Avšak skôr, než sa rozhodneme pristúpiť k podpisu zmluvy o poistení, je dobré vedieť, pred akými  rizikami nás jednotlivé druhy poistenia chránia a ktoré naopak nekryjú.

 

 

ČO JE PREDMETOM POISTENIA PRI POISTENÍ NEHNUTEĽNOSTI?


Poistenie nehnuteľnosti sa vzťahuje na nehnuteľný majetok a chráni ho pred rôznymi prírodnými katastrofami, poruchami na zariadeniach a s tým súvisiacimi škodami, ale tiež pred konaním zlodejov a vandalov. Poistenie nezabráni tomu, aby ku škodám došlo, ale môže pomôcť pri ich odstraňovaní, oprave alebo znovunadobudnutí poškodenej nehnuteľnosti. Z poistenia môžete žiadať plnenie nielen ako náhradu škody, ale tiež vtedy, ak ste vykonali isté kroky, ktorými ste zabránili vzniku škody alebo jej nárastu. Súčasťou poistenia by malo byť aj poistenie zodpovednosti z držby nehnuteľnosti, ktoré kryje škody na zdraví a na majetku. Ide o tie škody, ktoré ste ako vlastníci nehnuteľnosti spôsobili tretej osobe.


Na čo si treba dať pozor pri poistení nehnuteľnosti?


Poistenie nehnuteľnosti chráni všetky steny vášho domu alebo bytu aj so stavebnými účasťami ako sú napríklad okná, dvere či podlahy, avšak nechráni  veci, ktoré tvoria zariadenie domácnosti.  Aby ste pri poistnom plnení neboli nemilo prekvapení, je na mieste správne si zvoliť  poistnú sumu poisťovanej nehnuteľnosti. Tá  by mala zodpovedať hodnote majetku. Neprimerane vysoká alebo naopak nízka poistná suma môže pre vás znamenať v prípade poistnej udalosti a následnej náhrady škody zbytočné sklamanie. Prečo? Ak je totiž poistná suma na zmluve vyššia ako hodnota nehnuteľnosti, dostanete plnenie len do výšky hodnoty poškodeného majetku. Z toho logicky vychádza, že ste pri poistnom platili zbytočne veľa.

 


ČO VŠETKO SI MÔŽETE POISTIŤ, AK SA ROZHODNETE PRE POISTENIE DOMÁCNOSTI?


Poistenie domácnosti kryje pred rizikami všetok hnuteľný majetok a zariadenie domácnosti
, ktoré vám a ostatným členom vašej rodiny slúžia k osobnej potrebe. Hovoríme napríklad o nábytku, spotrebičoch, oblečení, elektronike, šperkoch, umeleckých predmetoch a iných cennostiach, ktoré máme uložené v priestoroch bytu či domu, ba dokonca aj v uzamykateľnom priestore ako je pivnica. Poistenie domácnosti by malo pokrývať niekoľko základných rizík ako sú živelné pohromy, krádež a lúpežné prepadnutie, vrátane vandalizmu, ale tiež ďalšie doplnkové riziká. Môžete ho uzatvoriť buď samostatne alebo spolu s poistením nehnuteľnosti.

 


Aký majetok neuchráni pred škodami poistenie domácnosti?


Poistenie domácnosti neuchráni váš nehnuteľný majetok
pred možným poškodením či zničením spôsobeným vplyvom rôznych katastrof, pred lúpežou ani vlámaním.

 

 

Nenechajte nič na náhodu a informujte sa o možnostiach poistenia vašej domácnosti, bytu alebo domu u nášho poistného špecialistu.