Zavrieť

TIP: Poistenie, ktoré dokonale kryje váš chrbát

Nedávno v istej predajni obuvi nachádzajúcej sa v našom hlavnom meste došlo k nepríjemnej udalosti, pri ktorej spadol sadrokartónový strop a zranil troch ľudí. Zranené osoby musela spoločnosť vlastniaca predajňu samozrejme odškodniť, nakoľko im svojou neúmyselnou činnosťou spôsobila škody súvisiace s liečením. Čo by sa stalo v prípade, ak by ste svojou činnosťou spôsobili niekomu škodu napríklad vy?

 

 

Ak vlastníctvom akejkoľvek nehnuteľnosti zapríčiníte inej osobe škodu na zdraví alebo majetku, ste povinný jej ju nahradiť. Byť opatrný alebo dôsledný ako prevencia pred týmto rizikom však nestačí. Najlepšie vás pred ním dokáže ochrániť poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti a domácnosti, ktoré by malo byť neodmysliteľnou súčasťou dobre nastaveného poistenia nehnuteľnosti a domácnosti. Zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škody spôsobené v súvislosti s  vlastníctvom alebo držbou pozemku, nehnuteľnosti, vzniknuté z prevádzky alebo údržby zariadení nehnuteľnosti. Poistenie zodpovednosti poskytuje náhradu za škody na zdraví, majetku a na ušlom zisku.

 

 

Zodpovednosť za škody z domácnosti sa vzťahuje na škody ( občianska zodpovednosť), ktoré spôsobí poistený a členovia jeho domácnosti svojim konaním alebo činnosťou tretím osobám. Poistenie kryje škody v súvislosti s činnosťou v domácnosti, vedením a starostlivosťou o domácnosť, na výletoch a dovolenkách, poisteným ako chodcom, cyklistom, v súvislosti so štúdiom a vzdelávaním, s chovom vybraných domácich zvierat, pri použití plavidiel na rekreačné účely a tiež škody spôsobené osobami, ktoré poistený poveril starostlivosťou o jeho domácnosť.

 

 

Zodpovednosť z vlastníctva nehnuteľnosti sa vzťahuje na zodpovednosť poisteného za škody spôsobené v súvislosti s  vlastníctvom alebo držbou pozemku, nehnuteľnosti, vzniknuté z prevádzky alebo údržby zariadení nachádzajúcich sa v nehnuteľnosti. Poistenie zodpovednosti poskytuje náhradu za škody na zdraví, majetku a na ušlom zisku.Ak vám práve začal vŕtať červík v hlave a rozmýšľate o tom,  či takéto poistenie potrebujete alebo nie, mali by ste pamätať na to, že škodu môžete vy alebo členovia vašej rodiny spôsobiť kedykoľvek a kdekoľvek. Predstavte si napríklad len také nevinné hranie futbalu detí  pred domom. Nešťastné vykopnutie lopty opačným smerom a „bum“, už je rozbité okno na aute alebo byte vášho suseda. Ak nemáte uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, susedovi zaplatíte z vlastného vrecka. V tomto prípade môže ísť o pár stoviek eur, ktoré vás až tak nemusia bolieť. Ak však napríklad váš pes spôsobí nehodu dvoch áut, náklady na odstránenie škôd sa môžu vyšplhať až k štvorciferným, dokonca aj päťciferným číslam, a tomu už hovoríme bolestivý zásah do peňaženky.Poistenie zodpovednosti za škodu je určené rovnako občanom, a teda fyzickým osobám, ako aj právnickým osobám. V prípade prípravy poistenia zodpovednosti pre právnické osoby sa musí veľmi dôsledne špecifikovať pracovná činnosť, miesto pôsobenia, vlastníctvo nehnuteľnosti, počet spolupracovníkov a pod. Toto už však nechajte na poistnom špecialistovi, ktorý vám zostaví poistenie presne podľa vašich individuálnych možností a preferencií.Obdobie prázdnin, a teda s nimi spojených aj výletov, dovoleniek a hier sa blíži. Nespoliehajte sa na šťastie, ale radšej zvoľte istotu. Naši poistní špecialisti pre vás pripravia poistenie zodpovednosti za škodu šité na vašu mieru.