Zavrieť

PORADŇA: Hypotéka na pozemok

Môžem si vziať hypotéku na pozemok? Aké podmienky musím spĺňať?

Kúpa pozemku je možná aj prostredníctvom úveru na pozemok. Všetko však závisí od konkrétnej banky, typu úveru, druhu pozemku a typu a hodnoty zabezpečenia. Ak súčasne chceme pozemkom tento úver aj zabezpečiť, musí ísť o stavebný pozemok. Teda je to pozemok určený územným plánom obce na zastavanie alebo je už k dispozícii stavebné povolenie na stavbu na tomto pozemku. Na účely schválenia hypotéky banke postačí územno-plánovacia informácia (UPI), ktorá slúžia ako potvrdenie, že na pozemku je možné stavať.

Pre aké typy pozemkov sa dá získať hypotéka na pozemok

Na liste vlastníctva môže byť pozemok označený ako „orná pôda“ či „záhrady“, no klient prinesie z obce potvrdenie (UPI), že je určený na zastavenie. Niektoré banky však požadujú, aby na pozemku už boli postavené základy stavby alebo tak stála nejaká stavba.
Od typu pozemku a zámerov klienta v súvislosti s budúcou výstavbou závisí aká bude výška úveru. Najvyššiu hypotéku klient získa na kúpu stavebného pozemku na výstavbu domu na bývanie. Financovanie rekreačných nehnuteľností, polyfunkcie alebo iných typov nehnuteľností na prechodné bývanie zväčša znamená nižší úver, mnohé však závisí od lokality, v ktorej sa pozemok nachádza.
V prípade ak ide o iný druh pozemku než určený na zastavanie, financovanie je možné ak ako zabezpečenie úveru slúži iná nehnuteľnosť (byt, dom a pod.). 


Úver na pozemok a podmienky, ktoré súvisia s ním

Klient môže mať v úverovej zmluve, príp. v záložnej zmluve uvedené, že je povinný informovať banku o začatí výstavby na pozemku alebo si dokonca musí najprv vyžiadať súhlas banky s výstavbou. Taktiež banka môže mať podmienku, že čokoľvek sa na pozemku založenom v prospech banky postaví, musí byť na to tiež zriadené záložné právo. Treba myslieť na to, že ak je na pozemku záložné právo jednej banky a chceme úverom financovať aj stavbu, musí byť úver tiež čerpaný z danej banky – výnimkou je prípad, ak by sme tento úver zabezpečili inou nehnuteľnosťou.
Lehotu na začatie výstavby banka neupravuje, pre klientov je však určujúci termín začatia výstavby uvedený v stavebnom povolení. 


Hypotéka na pozemok a jej výška

Hypotéka na pozemok sa dá vybaviť až do výšky 100% hodnoty pokiaľ ako zabezpečenie slúži byt alebo dom. Ak je zabezpečením kupovaný pozemok, tak jednotlivé banky poskytnú úver na pozemok do výšky 50-100% jeho hodnoty. Úver na pozemok samozrejme nemôže presahovať maximálnu hodnotu pozemku, aj keby ju zabezpečenie presahovalo.
Financovanie samotnej výstavby prebieha najčastejšie postupne. Banka uvoľňuje jednotlivé časti úveru podľa stupňa rozostavanosti stavby a jej hodnoty.
 

 

 

Dohodnúť stretnutie