Zavrieť

TÉMA: Poistite si najcennejšie, čo doma máte

Poistenie detí je rovnako dôležité ako vaše poistenie. V prípade úrazu alebo choroby dieťaťa je potrebné zabezpečiť starostlivosť, a to často krát aj dlhodobú.

 
Veď chorôb pribúda, vracajú sa choroby z nášho detstva, s oveľa silnejším účinkom. Keď dieťa ochorie, musíte sa o neho postarať a zostať doma. Zníži sa príjem do vášho rodinného rozpočtu. Preto vám odporúčame, zamerajte sa na pripoistenia, ktoré sú naozaj nevyhnutné, resp. budú kryť závažné riziká.
 
Drobné úrazy a klasické ochorenia sú zbytočne drahé. Ak sa rozhodnete pre konkrétne pripoistenie, určite zvážte výšku poistnej sumy, tak aby vykryla prípadnú stratu vášho príjmu počas nevyhnutnej starostlivosti o dieťa. Deti je možné poistiť aj vtedy ak vykonávajú rizikové športy. V každom prípade je však dobré premyslieť, ktoré pripoistenie zvoliť a ktoré nie. 
 
Čo by sme vám odporučili určite poistiť:
 
  Kritické choroby 
Poistnú ochranu pre prípad, že vaše dieťa postihne niektorá z kritických chorôb uvedených v osobitných poistných podmienkach danej poisťovne (patrí tam napr. aj cukrovka, žltačka, celiakia...).
 
  Trvalé následky úrazom 
Vážny úraz, ktorý spôsobí trvalý následok je niečo, čo zaskočí každého z nás a práve na tieto situácie by mal byť človek zaistený, pri deťoch to platí dvojnásobne.
 
  Štúdium 
Zamerajte sa na kvalitný investičný program, ktorý vášmu dieťaťu zabezpečí kvalitné vzdelanie, prípadne pokryje začiatky samostatného života.
 
  Pripoistenie denných dávok na obdobie nevyhnutného liečenia úrazu 
Za každý deň, ktorý sa dieťa lieči doma, dostanete finančnú náhradu.
 
Najvýhodnejšie je poistiť dieťa spolu s rodičmi na jednu zmluvu, nie však každá poisťovňa disponuje takýmto produktom, to však nebráni tomu, aby ste dieťa poistili proti rizikám ktoré sú pre vás dôležité.
 
 

Ktorý poistný produkt by ste si mali vybrať a zbytočne nepreplatiť? Obráťte sa na našich poistných špecialistov, ktorí pre vás porovnajú všetky poistné produkty na trhu.