Zavrieť

Štátny príspevok pre mladých už nebude ako bol

Parlament schváli novelu zákona a hypotéky pre mladých budú od nového roka fungovať inak. Od roku 2018 sa zavádza daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch.

 
 
V súčasnosti môžu žiadatelia o hypotéku do 35 rokov získať po splnení určitých podmienok úrokovú sadzbu zníženú až o 3 %. Zníženie sadzby doteraz dotoval štát. Po novom získajú žiadatelia o hypotéku podporu od štátu vo forme daňovo odpočítateľnej položky. Cieľom zmien je podľa rezortu financií zjednodušenie, sprehľadnenie a zníženie administratívy pri celom procese poskytovania úverov.
 
Žiadateľ o úver musí mať priemerný mesačný príjem vypočítaný z príjmov uvádzaných v daňovom priznaní v maximálnej výške 1,3-násobku priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie,“ uvádza sa v spoločnej správe k novele zákona.
 
Nárok na bonus vznikne počas piatich po sebe nasledujúcich rokov, počnúc mesiacom, v ktorom sa začalo úročenie úveru na bývanie. Nový daňový bonus bude uplatňovaný vždy až na konci zdaňovacieho obdobia za celý rok. Zvýhodnenie bude vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však vo výške 400 eur ročne. Nemení sa podmienka, že výška úrokov musí byť vypočítaná z poskytnutého úveru najviac zo sumy 50.000 EUR na jednu nehnuteľnosť. Taktiež sa nemení veková hranica. To znamená, že aj naďalej si zvýhodnenie môžu uplatniť ľudia vo veku najmenej 18 a najviac 35 rokov. 
 
Zmeny sa majú dotknúť len nových úverov, čiže úverov riešených od 1.1.2018. Takže ak spĺňate podmienky na ešte aktuálne platný štátny príspevok pre mladých a chcete ho využiť, máte na novú hypotéku ešte posledné týždne.

 

Chcete vedieť viac? Získajte konzultáciu zdarma.